Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

DIURETIKA

Každá látka, která zvětšuje objem moči vytvářené v organismu. Některá léčiva na předpis jsou speciálně určena pro dosažení tohoto efektu, např.při léčbě vysokého krevního tlaku. Diuretika mohou mimo předpis brát atleti, aby zamaskovali užívání drog, které mají zvýšit jejich tělesnou výkonnost (ve zvýšené produkci moče se droga více rozředí a není snadno zjistitelná). Mezi drogy s diuretickým účinkem se počítá například kofein a alkohol. Diuretické léky mohou způsobovat návyk u osob s poruchami příjmu potravy, protože po jejich vysazení se zvýší tělesná hmotnost dříve dehydrovaného organismu.

Viz také:


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage