Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

REŽIM

Soubor pravidel určitého terapeutického programu. Zahrnuje: (1) časovou strukturu dne a týdne, (2) povinnosti klienta a požadavky na jeho chování v programu včetně dodržování základních pravidel, ale i např. dodržování času, psaní deníku, úklidu a pořádku v osobních věcech, (3) způsoby kontroly a hodnocení požadovaného chování, (4) sankce za režimové přestupky nebo případné výhody za dodržování režimu. Režimu se někde přikládá funkce výchovná, jinde funkce terapeutická v tom smyslu, že klient potřebuje jasnou vnější strukturu, aby byl schopen ji zvnitřnit a zaujímat dospělé a zodpovědné postoje k sobě i k druhým. Význam struktury v léčbě závislostí je nesporný, stejně nesporný je ale význam podpory. Pro tvrdý režim doprovázený přiměřenou podporou, vřelostí a přijetím klienta se v angloamerické literatuře používá termín „tough love“ („přísná - tvrdá láska“). Tento postoj je rovněž doporučován partnerům a rodičům drogově závislých.

Viz také: