Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, PARAPHERNALIA

Termín označuje vybavení používané při přípravě nebo aplikaci určité drogy. Mimo předmětů zmíněných v hesle injekční uživatelé drog patří mezi typická paraphernalia např. dýmky, šlukovky, dlouhé cigaretové papírky, kovové trubičky, alobal. fólie a mnoho dalších. V některých zemích je obchod s takovým vybavením nebo jeho vlastnictví podle zákonného ustanovení zvláštním přestupkem (např. vodní dýmka). Slangově „nádobíčko.“