Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PRACOVNÍ TERAPIE (OCCUPATIONAL THERAPY)

Pojem je používán pro pracovní aktivity v rámci strukturovaných léčebných nebo léčebně resocializačních programů. Cílem pracovní terapie je nácvik soběstačnosti, odpovědnosti, spoluprácea pracovních návyků u jednotlivce, někdy s důrazem na tvořivost, jindy (zejména v terapeutických komunitách) s důrazem na podíl klienta na provozu a údržbě domu, hospodářství a okolního prostředí. Do rámce pracovní terapie nepatří rekvalifikace pro jiné povolání, práce s cílem výdělku pro klienta v chráněných dílnách nebo jiné pracovní aktivity směřující k většímu uplatnění klienta na trhu práce.

Viz také:


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.