Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

POTENCOVÁNÍ

K umocnění účinků drog může dojít, když se užije víc drog najednou. Předpokládá se, že některé kombinace drog nejen posilují jejich účinky, ale mohou také způsobovat specificky intensivní a výjimečné stavy. Také označováno jako posilující (synergický) účinek.Např. užití heroinu po konzumaci alkoholu prudce zvyšuje riziko fatálníhopředávkování, zejména je-li droga užita o samotě.Specifické kombinace drog (např. heroin a pervitin, alkohol a benzodiazepiny) se užívajíprávě pro specifický druh intoxikace.