Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

AMOTIVAČNÍ SYNDROM

Souhrn účinků spojených s užíváním některých látek, zvláště cannabinoidů; může zahrnovat apatii, ztrátu výkonnosti, zúžení kapacity k realizaci záměrů a dlouhodobých plánů, sníženou frustrační toleranci, roztěkanost a obtíže při vykonávání rutinních činností. Přesto že se u uživatelů cannabisu prokázalo, že vážné užívání drogy může narušit motivaci, syndrom nemotivovanosti nebyl nikdy jasně definován a také nemá jasné znaky následků dlouhodobé intoxikace u chronických uživatelů cannabisu.

Viz také:


TOPlist