Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

ALTERNATIVNÍ LÉČBA

Pojem znamená léčbu jako alternativu trestu. V terminologii trestní justice v ČR v současné době vůbec nevyskytuje. V českém trestním systému ale de facto existují některé alternativní instituty, které smysl alternativní léčby mohou naplňovat. Ve fázi před vynesením rozsudku by se mohlo jednat o náhradu vazby slibem podle § 73 odst. tr. ř. Dále by se mohlo jednat o podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř., pokud by obviněnému bylo uloženo ve zkušební době přiměřené omezení. Ve fázi po vynesení rozsudku se dá v tomto smyslu hovořit o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem podle § 26 tr. z., o podmíněném odsouzení podle § 58 a násl. tr. z., o podmíněném odsouzení s probačním dohledem podle § 60a tr. z. a o trestu obecně prospěšných prací podle § 45, 45a tr. z., vedle těchto institutů může soud uložit přiměřená omezení a povinnosti podle § 26 odst. 3,4 tr. z., tedy i povinnost léčit se. Ve stejném smyslu by se dalo jako o alternativní léčbě uvažovat i o ochranné léčbě podle § 72 tr. z., pokud je uložena při upuštění od potrestání nebo vedle trestu vykonávaného na svobodě.

Viz také:


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage