Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PROBAČNÍ DOHLED

Dohled nad chováním obviněného ve zkušební lhůtě při podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř., nebo dohled nad chováním pachatele trestné činnostipřipodmíněném upuštění od potrestání podle § 26 tr. z., nebo připodmíněném odsouzení podle § 60a tr. z. Dohled provádí pracovník probační a mediační služby.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.