Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PROBAČNÍ DOHLED

Dohled nad chováním obviněného ve zkušební lhůtě při podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř., nebo dohled nad chováním pachatele trestné činnostipřipodmíněném upuštění od potrestání podle § 26 tr. z., nebo připodmíněném odsouzení podle § 60a tr. z. Dohled provádí pracovník probační a mediační služby.


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz