Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (24)

Jihlava, Pavilon 8 při Psychiatrické nemocnici Jihlava

Detoxifikace
Brněnská 54, Jihlava, 586 24

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 567 552 313

Lůžková oddělení: - 8A: léčebný program je vhodný pro motivované klienty závislé na alkoholu, drogách, návykových lécích, patologické hráče, workoholiky (event. i jiné méně časté závislosti); - 8B:  uzavřené oddělení zaměřené na léčbu mužů závislých na alkoholu, drogách, návykových lécích či s problematikou patologického hráčství; - 8C: uzavřené oddělení zaměřené na dlouhodobou léčbu mužů v terminálních stadiích závislosti - demence, amnestické stavy, chronické toxické psychózy apod.

Olomouc, Středisko sekundární prevence a léčby závislostí při Vojenské nemocnici Olomouc

Detoxifikace
Sušilovo náměstí 5, Olomouc, 779 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 973 407 325

Oddělení funguje jako součást komplexní léčby závislosti a v návaznosti na ambulantní formy léčby je na něm prováděna detoxifikace a iniciální léčba závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, návykových léčivech a hráčství.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Detoxifikace
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.