Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (113)

Jihlava, Adiktologická ambulance

Oblastní charita Jihlava

Ambulantní program
U Větrníku 17, Jihlava, 58601

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: + 420 731 771 984 (na konzultaci je nutné se předem objednat v provozní době)

Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podporovat klienty na cestě ke změně ve vztahu k užívání návykových látek a tím usilovat o zvýšení kvality jejich života, jejich sociální stabilizaci a hodnotné uplatnění ve společnosti. Motivace ke stabilizaci v užívání návykových látek nebo abstinenci je vnímána jako jedna z podmínek a předpokladů k poskytnutí služby. Posláním adiktologické ambulance je také nabídnout podporu rodičům a dalším osobám blízkým lidem se závislostním problémem. Služba je provozována v Jihlavě.

Brno, Poradna pro alkoholovou závislost

Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Ambulantní program
Dvořákova 13, Brno, 602 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 773 826 733

Odborné sociální poradenství:

3) Centrum sociálního poradenství - ambulantní služba pro osoby, které se potýkají se závislostí na alkoholu, rizikově pijící i jejich blízké. Podmínkou není předchozí léčba. V rámci této služby poskytujeme individuální i skupinovou terapii, sociální poradenství. Máme akreditaci pro oddlužení.

Brno, Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Ambulantní program
Hilleho 5, Brno, 621 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 541227704, 608719801

Ambulantní program - nabízíme psychologické poradenství a psychoterapii lidem, kteří řeší téma látkových závislostí (alkohol, nelegální substance, léky, ...) i nelátkových závislostí (hazardní hraní a sázení a další). Podporu nabízíme jak přímo uživatelům a hráčům, tak jejich blízkým. Služby jsou důvěrné a zdarma.

Česká Lípa, Ambulantní program

Advaita, z. ú.

Ambulantní program
Ronovská 846, Česká Lípa, 470 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 732 315 067
pátek, čtvrtek 10:00 – 17:00 h

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

 

Český Těšín, Poradna Český Těšín

Modrý kříž v České republice

Ambulantní program
Viaduktova 8, Český Těšín, 737 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 731 494 713

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu a dále osobám blízkým závislých.

Frýdek-Místek, Poradna Frýdek-Místek

Modrý kříž v České republice

Ambulantní program
Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek, 738 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 087 221

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu a dále osobám blízkým závislých.

Havířov, Adiktologická ambulance

Nemocnice Havířov, p.o.

Ambulantní program
Dělnická 1132/24, Havířov, Havířov, 73601

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 596 491 236

Adiktologická ambulance nabízí osobám nad 18 let věku ambulantní formu léčby či doléčování závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách či patologickéhohráčství. Poskytuje adiktologickou péči dospělým osobám závislým nebo ohroženým látkovou, nelátkovou i kombinovanou závislostí a také osobám blízkým závislých.

Na první konzultaci je nutné se předem objednat, a to telefonicky na telefonním čísle 596 491 236 (telefon je k dispozici pouze v pondělky, úterky, středy a pátky v čase od 14:45 do 15:15 hod.). Na zmeškaná telefonní čísla volá adiktolog zpět, jakmile má čas

Jablonec nad Nisou, Ambulantní program

Advaita, z. ú.

Ambulantní program
Podhorská 564/62, Jablonec nad Nisou, 466 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 732 315 970
provozní doba: pondělí, úterý 9:00-17:00 h, středa 9:00-15:00 h

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

 

Karviná-Fryštát, Poradna Karviná

Modrý kříž v České republice

Ambulantní program
Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát, 733 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 731 494 695

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu a dále osobám blízkým závislých.

Kladno, Adiktologická ambulance a následná ambulantní péče

Zařízení sociální intervence Kladno

Ambulantní program
Jana Palacha 1620 (1. patro), Kladno, 272 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 312 292 340, 312 292 322, 736 648 936

V obou službách nabízíme pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky a jiné, a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet, vztahy a podobně.

Kladno, Adiktologická dorostová ambulance Kladno, Ada+

Zařízení sociální intervence Kladno a Oblastní nemocnice Kladno

Ambulantní program
Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno, 272 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 606 770 175, 312 292 339, 603 273 142

Cílem této služby je včasná intervence a systematická péče o problémové uživatele (děti a dorost) návykových látek s ohledem na jejich věkovou kategorii tak, aby se snížilo riziko přechodu od problémového užívání návykových látek k závislosti jako chronické chorobě.

Liberec, Centrum ambulantních služeb

Advaita, z. ú.

Ambulantní program
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 603 829 730

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

Olomouc, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Ambulantní program
Dolní náměstí 2, Olomouc, 779 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 773 996 916

Program Terapeutického centra se primárně specializuje na osoby s problémem patologického hráčství a dále pak také na osoby s problémem nelátkových závislostí (netolismus - závislost na hrách, sociálních sítích atd., workoholismus, patologické nakupování, aj.). Také se zaměřuje na rodiče, partnery či blízké osob ohrožených návykovým chováním.

Orlová, ambulantní program Orlová

Modrý kříž v České republice

Ambulantní program
B. Němcové 853, 735 14 Orlová - Poruba, Orlová, 73514

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 702 156 621

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu a dále osobám blízkým závislých.

Ostrava-Moravská Ostrava, Terapeutické centrum

Renarkon o. p. s.

Ambulantní program
Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory, Ostrava, 709 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 595 782 122, 724 154 239

Poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služby poskytujeme od 11 let věku.

Ostrava, Poradna Ostrava

Modrý kříž v České republice

Ambulantní program
Havlíčkovo nábřeží 687/21, Ostrava, 702 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 733 535 487

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardu a dále osobám blízkým závislých.

Pardubice, Adiktologické centrum poradenství a terapie

Laxus z. ú.

Ambulantní program
Jana Palacha 1552, Pardubice, 530 02

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 733 734 912 (pro objednání volejte, prosím, ÚT, ST, ČT 12-14h)
Provozní doba: Po-Čt: 9:00-16:00, Pá: 9:00-14:00. Nutné objednání předem.

Sociální a adiktologické služby pro uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

Praha 1, Gambling ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 774 701 070

Gambling ambulance je určena osobám od 15 let a nabízí cílové skupině komplexní ambulantní program zahrnující široké spektrum služeb, od krátkodobých intervencí až po několika měsíční ambulantní léčbu pro závislé patologické hráče. S klienty pracujeme formou individuální i skupinové terapie. Součástí je i bezplatná právní pomoc zaměřená především na dluhovou problematiku, ale i další právní aspekty spojené s hráčstvím. Nedílnou součástí programu je práce s rodinou a dalšími blízkými hráčů.

Praha 2, Adiktologická ambulance

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Ambulantní program
Apolinářská 4, Praha 2, 128 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou,preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, pro problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi,jakými jsou gambling nebo digitální závislost. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru adiktologie z 1. LF UK a VFN v Praze.

Praha 2, Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 224 968 208

Samostatné pracoviště Kliniky adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK je specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Je určeno dětem a mladistvým do 18 let, kteří mají problémy s návykovými látkami či s nelátkovými závislostmi. Spolupracuje s rodiči a blízkými osobami a dalšími odbornými pracovišti a institucemi.

Praha 2, Online Adiktologická poradna

Ambulantní program
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 224 968 208

Zdravotnické zařízení 1. LF a VFN v Praze poskytuje bezplatnou diagnostiku a ambulantní léčbu poruch a obtíží spojených s užíváním návykových látek nebo závislostním chováním. Je určena osobám bez rozdílu věku, které mají problémy s návykovými látkami (alkohol, marihuana, drogy atd.) i s nelátkovými závislostmi (gambling, počítače atd.) a jejich rodinným příslušníkům.

Praha 4, Centrum pomoci závislým

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Ambulantní program
Rodvinovská 3, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 296 320 453, 724 817 629, 778 967 629

V centru léčíme závislosti - alkohol, gambling, nikotinismus. Komplexní léčbu závislostí zajišťujeme Antabusem a psychofarmaky. Klinická psycholožka provádí u pacientů individuální psychoterapii. Specializujeme se na celou "širokou" psychiatrii. Pečujeme o lidi, kteří trpí neurozami, anxietami, depresemi i psychotickými chorobami. Kromě komplexní psychiatrické péči se zabýváme prevencí, tedy předcházení vzniku choroby, ale také doléčováním, sociální pomocí, opětovnému začlenění do společnosti a další pomocí. Spolupracujeme s psychiatrickými nemocnicemi v případě, že je pro pacienta potřebná ústavní péče. Po jejím ukončení přebíráme pacienty zpět do Centra. Úzce spolupracuje také se somatickými lékaři.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Ambulantní program
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Praha 6, Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 242 498 334, 777 161 133

Ambulance určená pro děti a dospívající ve věku 10 až 18 let, konzumující legální i nelegální návykové látky, mající potíže s nadměrným používáním mobilních telefonů, PC apod. Přijímáme též klienty s problematikou sebepoškozování.

Praha 6, Ambulantní léčba

Prev-Centrum, z. ú.

Ambulantní program
Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 233 355 459, 777 161 138
233 355 459 777 161 138

Program Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba poskytuje ambulantní individuální a skupinové poradenské, terapeutické a sociální službyosobám ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog nebo jinými formami rizikového chování, jejich rodinám a nejbližšímu sociálnímu okolí. V rámci tohoto programu je také poskytována rodinná terapie jako součást programu anebo jako samostatná služba. Základní služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba:

Ambulantní léčba a následná péče – Individuální program I.

•Ambulantní léčba a následná péče – Komplexní program II.

•Rodinná a párová terapie/ poradenství

•Návazné služby programu Prev-Centrum, z.ú., Ambulantní léčba

Praha 8, CHMS Help - adiktologické poradenství pro uživatele chemsexu a jejich blízké

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Ambulantní program
Malého 282/3, Praha 8-Karlín, 186 00, Praha 8, 186 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 702 253 496

Chemsex je specifický případ sexualizovaného užívání návykových látek, vázaný na komunitu mužů majících sex s muži (MSM). Tento způsob užívání pervitinu a jiných látek, které odbourávají zábrany a narušují cit pro hranice, je těsně spojen s rizikem šíření sexuálně přenosných infekcí (STI), zvláště HIV, ale i HCV, syfilidy, kapavky či LGV. Odborné poradenství CHMS Help řeší tuto problematiku komplexně, cílí jak na kompulzivní sexuální chování, tak na užívání návykových látek. Kromě samotných uživatelů chemsexu se služba zaměřuje i na jejich blízké a osoby těmito riziky ohrožené.

Praha, Centrum ALKOS pro léčbu závislostí

Help for me s.r.o.

Ambulantní program
Mašatova 199/14, Praha 4, Praha 4, 140 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 725 733 699
(krizová linka) +420 725 323 834

Denní intenzivní stacionář je vhodný pro klienty, u kterých je ústavní léčba předčasná nebo jako přechod mezi ústavní léčbou a doléčováním. Tato forma léčby je ideální pro každého, kdo má motivaci a vůli svou situaci opravdu změnit a vrátit se k plnohodnotnému životu. Léčba závislosti na alkoholu či lécích je vždy náročný proces, proto přistupujeme ke každému člověku individuálně s maximálním důrazem na individualitu a soukromí.

Semily, Ambulantní program

Advaita, z. ú.

Ambulantní program
Nádražní 213, Semily, 513 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 737 450 969
provozní doba: pátek 9:00-17:00 h

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

 

Svitavy, Adiktologické centrum poradenství a terapie

Laxus z. ú.

Ambulantní program
Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 568 02

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 733 734 912 (pro objednání volejte, prosím, ÚT, ST, ČT 12-14h)
Provozní doba: Út + Čt: 9:00-15:00. Nutné objednání předem.

Sociální a adiktologické služby pro uživatele návykových látek, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

Tábor, ANA - ambulantní léčba a poradenství

ANA, z.ú.

Ambulantní program
Koželužská 140, Tábor, Tábor, 39001

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 777 796 667,381 211 627, 602 518 973

Poskytujeme služby osobám, které chtějí řešit problém s užíváním drog, alkoholu i psychofarmak, s nelátkovými závislostmi, s gamblingem a nadužíváním moderních technologií. Pomoc nabízíme dospělým, dětem a mladistvým. Také jejich rodinným příslušníkům a blízkému okolí.

Turnov, Ambulantní program

Advaita, z. ú.

Ambulantní program
Žižkova 2031, Turnov, 511 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 720 158 739
liché úterý 9–17 hodin, úterý v sudém týdnu 9–15 hodin

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob.

provozní doba: liché úterý 9:00-17:00 h, úterý v sudém týdnu 9:00-15:00 h

Uherské Hradiště, Následná péče a doléčování v Uherském Hradišti (ambulance)

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Ambulantní program
Protzkarova 51, v budově bývalého “Slovače” na Zelném trhu (4. patro), Uherské Hradiště, 686 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 777 478 088
Středa 9-17 hod., Čtvrtek 9-17 hod., Pátek 9-16 hod.

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, ať už látkové (nealkoholové drogy a alkohol) či nelátkové (hazardní hraní, sázení) v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.

 

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, ať už látkové (nealkoholové drogy a alkohol) či nelátkové (hazardní hraní, sázení) v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.

Ústí nad Labem – Skorotice, Centrum krizové intervence

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Ambulantní program
K Chatám 22, Ústí nad Labem, 403 40

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 472 743 835
Ambulantní kontakt po – pá 8,00 – 19, 00 anonymně, bez objednání, bezplatně, věkově bez omezení.

Pobyt na krizovém lůžku až po dobu 7 nocí pro jednotlivce i rodiny s dětmi,

bezplatně Pro osoby nebo rodiny v akutní tíživé životní situaci, která je ohrožuje na životě nebo zdraví a kterou nemohou zvládnout bez odborné pomoci.

Ústí nad Labem, Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

DRUG-OUT Klub, z. s.

Ambulantní program
Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 607 451 588, 721 573 407

ambulantní program určený rodinným příslušníkům a dětem v rozmezí 10-18 let ohrožené chronickým užíváním návykových látek, alkoholu a patologickým hráčstvím

Varnsdorf, Poradna pro závislosti

DRUG-OUT Klub, z. s.

Ambulantní program
Poštovní 1254, budova bývalé polikliniky (přízemí vpravo), Varnsdorf, 404 47

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 778 506 392

Služba je určena: - osobám nad 15 let ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách zejména uživatelům nelegálních návykových látek (THC, pervitin, opioidy), dále také uživatelům alkoholu a osobám s problémem patologického hráčství; - osobám blízkým (zejména rodičům) uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Ambulantní program
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170, 569 478 111

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913 (amb. léčba)

Adiktologická ambulance poskytuje služby osobám ohroženým závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management. 

Celorepubliková působnost

Praha 1, Adiktologická ambulance pro mladistvé

SANANIM z. ú.

Ambulantní program
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 521 913

Adiktologická ambulance pro mladistvé poskytuje služby osobám starším 13 let​, které jsou ohroženy závislostí nebo se syndromem závislosti na alkoholových i nelegálních drogách, včetně nadužívání medikamentů. Je určená klientům se závažnějším adiktologickým problémem nikoli pouze ve fázi jednorázového užití či ohraničeného experimentu bez závažných následků (pro tyto klienty je vhodná Poradna pro rodiče Sananim z.ú.). Adiktologická ambulance pro mladistvé zahrnuje dva programy: strukturovanou ambulantní léčbu a case management.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.