Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací

  • DaDA Dětská a dorostová adiktologie Sekce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP - informační web zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie. V jednotlivých sekcích webu jsou uvedeny informace a kontakty na jednotlivé služby, které se věnují problematice závislostí u dětských a dospívajících klientů.
  • Mapa služeb pro osoby bez domova, kterou vytvořila Platforma kritické sociální práce - KRISA.


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (60)

Frýdek-Místek, Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek

Renarkon o. p. s.

Kontaktní centrum
Malé náměstí 104, Frýdek - Místek, 738 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 558 628 444, 606 694 244

Pomoc lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a také jejich rodinným příslušníkům, partnerům a dalším blízkým osobám, a to již od 11 let věku. Poskytování terapie, poradenství, sociálně-právní pomoci, včetně pomoci s dluhy a další služby.

Krnov, Kontaktní centrum

Krystal Help, z. ú.

Kontaktní centrum
nároží ul. E. F. Buriana 908/1 a Revoluční 906/26 (bývalé plicní středisko), Krnov, 794 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 554 620 177, 775 650 460
Kontaktní centrum

Kontaktní centrum pomáhí klientům v " Nepříznivé sociální situaci", která může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotních postiží, apod.

Písek, Kontaktní centrum Arkáda

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z. ú.

Kontaktní centrum
Jungmannova 32, Písek, 397 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 775 588 533

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek, rodiče a rodinní příslušníci.

Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb, Kontaktní centrum

Farní charita Tábor

Kontaktní centrum
Klokotská 114, Tábor, 390 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 381 255 999

Cílová skupina:

- Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek: osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé, závislí na návykových látkách, závislí, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, osoby ohrožené patologickým hráčstvím

- Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek


TOPlist