Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (62)

Frýdek-Místek, Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek

Renarkon o. p. s.

Kontaktní centrum
Malé náměstí 104, Frýdek - Místek, 738 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 558 628 444, 606 694 244

Osoby ohrožené závislostním chováním nebo již chorobně závislí. Závislost může mít látkovou, nelátkovou podobu. Služba je určena osobám od 15 let. V případě nižšího věku je potřeba mít doprovod zákonného zástupce. Služba je také poskytována rodinným příslušníkům, partnerům a dalším blízkým osobám uživatelů drog, kterým jsou poskytované poradenské služby. Tato služba nepracuje se závislosti na nikotinu.

Jindřichův Hradec - Kontaktní centrum Prevent

Prevent 99

Kontaktní centrum
Karlov 42, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, 37701

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 725 935 787, 725 935 787

Kontaktní centrum pomáhá lidem ohroženým problematikou závislostí na Jindřichohradecku – a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví a na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí.

Krnov, Kontaktní centrum

Krystal Help, z. ú.

Kontaktní centrum
nároží ul. E. F. Buriana 908/1 a Revoluční 906/26 (bývalé plicní středisko), Krnov, 794 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 608 868 460
Kontaktní centrum

Kontaktní centrum pomáhí klientům v " Nepříznivé sociální situaci", která může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí např. na návykových látkách, zdravotních postiží, apod.

Písek, Kontaktní centrum Arkáda

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z. ú.

Kontaktní centrum
Jungmannova 32, Písek, 397 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 775 588 533

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí nebo jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uživatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních návykových látek, rodiče a rodinní příslušníci.

Přerov, Kontaktní centrum Přerov

KAPPA - HELP, z. s.

Kontaktní centrum
Kojetínská 382/11, Přerov, 750 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 773 821 003

PO: 13:00 - 18:00 (kontaktní místnost)

ÚT: 13:00 - 18:00 (kontaktní místnost)

ST: 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 (kontaktní místnost)

ČT: 08:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 (kontaktní místnost)

PÁ: 08:30 - 12:00, 13:00 - 14:00 (kontaktní místnost)

*po domluvě se lze dohodnout na testování na infekční choroby i na testy na drogy na konkrétní čas mimo výše uvedené

Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb, Kontaktní centrum

Farní charita Tábor

Kontaktní centrum
Klokotská 114, Tábor, 390 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 381 255 999

Cílová skupina:

- Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek: osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé, závislí na návykových látkách, závislí, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, osoby ohrožené patologickým hráčstvím

- Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.