Mapa pomoci

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte mailem.

Další zdroje informací


Nové hledání

Výsledek vyhledávání (88)

Brno, Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Hilleho 5, Brno, 602 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 541 227 704, 778 486 355
Centrum komplexní péče pro hazardní hráče

Ambulantní léčebný program je určený pro lidi, kteří experimentují nebo jsou závislí na drogách, alkoholu, lécích, hrají nebo sázejí, a chtějí to změnit. Služba je i pro jejich partnery/partnerky, rodiny a blízké osoby. (Brno, detašovaná pracoviště: Vyškov, Znojmo a Blansko)

Česká Lípa, Poradna pro gambling a jiné závislosti

Advaita, z. ú.

Hazardní hráčství
Ronovská 846, Česká Lípa, 470 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 732 315 067
provozní doba: pátek, čtvrtek 10:00 – 17:00 h

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

 

České Budějovice, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT

PREVENT 99 z. ú.

Hazardní hráčství
Novohradská 1452/1, České Budějovice, 370 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 776 432 767

Cílovou skupinou jsou problémoví a patologičtí hráči a sázkaři a osoby nekontrolovatelně nebo škodlivě užívající internet a počítačové hry a jejich sociální okolí – rodiče a partneři těchto osob. Skupina pro osoby, které mají problém s hazardní hrou každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 h, informace o pravidelné čtvrteční skupině na telefonu 720 960 314.

Frýdek-Místek, Poradna Frýdek-Místek

Modrý kříž v České republice

Hazardní hráčství
Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek, 738 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 724 087 221

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na hazardu (automaty, sportovní sázení, aj.) a dále osobám blízkým závislých.

Hanušovice, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (detašované pracoviště Hanušovice)

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Školní 199, Hanušovice, , 78833

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 608 229 528
Hazardní hráčství

Centrum se primárně specializuje na osoby s problémem patologického hráčství a na jejich osoby blízké. Centrum pracuje také s osobami s problémem nelátkových závislostí (netolismus - závislost na počítačových hrách, sociálních sítích, internetu atd., workoholismus, patologické nakupování, aj.). Také se zaměřuje na rodiče, partnery a další blízké osob ohrožených návykovým chováním. Dále poskytuje ambulantní léčbu osobám závislým na návykových látkách (pervitin, THC, opiáty aj.).

Havlíčkův Brod, Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Hazardní hráčství
Rolnický dům (4. patro), Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 601 542 403

Poradna poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, on-line komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí.

Informace a podpora je poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám.

Jablonec nad Nisou, Poradna pro gambling a jiné závislosti

Advaita, z. ú.

Hazardní hráčství
Podhorská 564/62, Jablonec nad Nisou, 466 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 732 315 970
provozní doba: pondělí, úterý 9:00 – 17:00 h, středa 9:00 – 15:00 h

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

 

Jihlava, Adiktologická ambulance

Oblastní charita Jihlava

Hazardní hráčství
U Větrníku 17, Jihlava, 58601

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: + 420 731 771 984 (na konzultaci je nutné se předem objednat v provozní době)

Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podporovat klienty na cestě ke změně ve vztahu k užívání návykových látek a tím usilovat o zvýšení kvality jejich života, jejich sociální stabilizaci a hodnotné uplatnění ve společnosti. Motivace ke stabilizaci v užívání návykových látek nebo abstinenci je vnímána jako jedna z podmínek a předpokladů k poskytnutí služby. Posláním adiktologické ambulance je také nabídnout podporu rodičům a dalším osobám blízkým lidem se závislostním problémem. Služba je provozována v Jihlavě.

Jihlava, Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Hazardní hráčství
Centrum U Větrníku, U Větrníku 17, Jihlava, 586 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 739 354 990

Poradna poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, on-line komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí.

Informace a podpora je poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám.

Karviná-Fryštát, Poradna Karviná

Modrý kříž v České republice

Hazardní hráčství
Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát, 733 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 731 494 695

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na hazardu (automaty, sportovní sázení, aj.) a dále osobám blízkým závislých. 

Kladno, Adiktologická ambulance a následná ambulantní péče

Zařízení sociální intervence Kladno

Hazardní hráčství
Jana Palacha 1620 (1. patro), Kladno, 272 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 312 292 340, 312 292 322, 736 648 936

V obou službách nabízíme pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky a jiné, a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet, vztahy a podobně.

Komorní Lhotka, EXIT, terapeutická komunita

Slezská diakonie

Hazardní hráčství
Komorní Lhotka 151, Komorní Lhotka, 739 53

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 734 873 868, 703 872 230

Cílovou skupinou jsou chlapci i dívky ve věku 14 až 26 let, kteří mají vážné zdravotní nebo sociální problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek (drogy, alkohol, léky…) nebo jiného závislostního chování (gamblingu…). Sociální služba pracuje také s rodinou a blízkými osobami klientů.

Kroměříž, Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Velehradská 625/4 (1.patro po levé straně) Čtvrtek 9-17 hod. , Kroměříž, 767 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 775 426 989
Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, ať už látkové (nealkoholové drogy a alkohol) či nelátkové (hazardní hraní, sázení) v jejich osobní stabilizaci, začlenění do sp

Následná péče a doléčování Kroměříž (ambulance)

Liberec, Centrum ambulantních služeb ADVAITA

Advaita, z. ú.

Hazardní hráčství
Rumunská 14/6, Liberec, 460 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 482 750 607, 603 829 730

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

Olomouc, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Dolní náměstí 2, Olomouc, 779 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 773 996 916

Centrum se primárně specializuje na osoby s problémem patologického hráčství a dále pak také na osoby s problémem nelátkových závislostí (netolismus - závislost na hrách, sociálních sítích atd., workoholismus, patologické nakupování, aj.). Také se zaměřuje na rodiče, partnery či blízké osob ohrožených návykovým chováním. Sekundárně pomáhá osobám závislým na návykových látkách (pervitin, THC, opiáty aj.).

Orlová, poradna Orlová

Modrý Kříž v České republice

Hazardní hráčství
B. Němcové 853, Orlová – Poruba, Orlová, 735 11

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 702 156 621

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na hazardu (automaty, sportovní sázení, aj.) a dále osobám blízkým závislých.

Ostrava, Poradna Ostrava

Modrý kříž v České republice

Hazardní hráčství
Havlíčkovo nábřeží 687/21, Ostrava, 702 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 733 535 487

Odborná adiktologická pomoc a péče je poskytována v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství. Služba je určena osobám nad 15 let věku ohroženým závislostí na hazardu (automaty, sportovní sázení, aj.) a dále osobám blízkým závislých.

Praha 1, Gambling ambulance

SANANIM z. ú.

Hazardní hráčství
Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 774 701 070

Gambling ambulance je určena osobám od 15 let a nabízí cílové skupině komplexní ambulantní program zahrnující široké spektrum služeb, od krátkodobých intervencí až po několika měsíční ambulantní léčbu pro závislé patologické hráče. S klienty pracujeme formou individuální i skupinové terapie. Součástí je i bezplatná právní pomoc zaměřená především na dluhovou problematiku, ale i další právní aspekty spojené s hráčstvím. Nedílnou součástí programu je práce s rodinou a dalšími blízkými hráčů.

Praha 5, Adiktologická ambulance Radek Talpa

Bc. Radek Talpa adiktolog

Hazardní hráčství
U Dvou srpů 2024/2, Praha 5, 15000

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420777033324

Adiktologická ambulance Radek Talpa poskytuje odbornou léčbu závislostí, rizikového, škodlivého a rekreačního užívání. Léčba je pro všechny věkové kategorie a skupiny včetně menšin. Nezáleží na míře užívání, hloubce závislosti, užívané látce nebo procesu. Od alkoholu, marihuany přes drogy po léčbu gamblingu a závislosti na sociálních sítích. Pomoc je určena nejen uživatelům, ale i jejich rodinám, přátelům a kamarádům. Všichni, kdo se potřebuje poradit, jsou vítáni. Každý člověk má svůj vlastní příběh a zaslouží si osobitý a individuální přístup. Léčba u nás není podle šablony, ale je připravená pro každého klienta na míru. Vy nakonec rozhodujete, jak bude léčba probíhat a co má být jejím cílem.

Prostějov, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (Detašované pracoviště Prostějov)

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Budovcova 4091/10, Prostějov, 798 11

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 770 174 915

Centrum se primárně specializuje na osoby s problémem patologického hráčství a dále pak také na osoby s problémem nelátkových závislostí (netolismus - závislost na hrách, sociálních sítích atd., workoholismus, patologické nakupování, aj.). Také se zaměřuje na rodiče, partnery či blízké osob ohrožených návykovým chováním. Sekundárně pomáhá osobám závislým na návykových látkách (pervitin, THC, opiáty aj.).

Semily, Poradna pro gambling a jiné závislosti

Advaita, z. ú.

Hazardní hráčství
Nádražní 213, Semily, 513 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 732 315 970

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob. V této poradně pracujeme i s dětskými klienty.

provozní doba: sudé pondělí 10:00-17:00 h

Svitavy, Adiktologické centrum poradenství a terapie

Laxus z. ú.

Hazardní hráčství
Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy, 568 02

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 733 734 912 (pro objednání volejte, prosím, ÚT, ST, ČT 12-14h)
Provozní doba: Út + Čt: 9:00-15:00. Nutné objednání předem.

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.

Tábor, Auritus - centrum adiktologických služeb, Poradenské centrum

Farní charita Tábor

Hazardní hráčství
Klokotská 114, Tábor, 390 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 381 255 999

Komu je program určen:

- Muži a ženy od 15 let ohrožení rizikovým hraním a aktivní hráči (sázky, on-line hry, loterie, výherní hrací přístroje, ...)

- Osoby s kombinovanou závislostí, alkohol nebo jiné návykovykové látky

- Bývalí hráči

- Osoby blízké - rodiče, partneři, děti patologických hráčů

Třebíč, Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Hazardní hráčství
Hybešova 10, Třebíč, 674 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: +420 730 529 712

Poradna poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, on-line komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí.

Informace a podpora je poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám.

Turnov, Poradna pro gambling a jiné závislosti

Advaita, z. ú.

Hazardní hráčství
Žižkova 2031, Turnov, 511 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 720 158 739

Cílovou skupinou jsou osoby, které s návykovými látkami experimentují, osoby na návykových látkách závislé, hazardní hráči, osoby s jinými projevy závislostního chování, a příbuzní a blízcí těchto osob.

provozní doba: liché úterý 9:00-17:00 h, úterý v sudém týdnu 9:00-15:00 h

Ústí nad Labem, Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

DRUG-OUT Klub, z. s.

Hazardní hráčství
Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 607 451 588, 721 573 407

ambulantní program určený rodinným příslušníkům a dětem v rozmezí 10-18 let ohrožené chronickým užíváním návykových látek, alkoholu a patologickým hráčstvím

Varnsdorf, Poradna pro závislosti

DRUG-OUT Klub, z. s.

Hazardní hráčství
Poštovní 1254, budova bývalé polikliniky (přízemí vpravo), Varnsdorf, 404 47

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 778 506 392

Služba je určena: - osobám nad 15 let ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách zejména uživatelům nelegálních návykových látek (THC, pervitin, opioidy), dále také uživatelům alkoholu a osobám s problémem patologického hráčství; - osobám blízkým (zejména rodičům) uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním.

Zábřeh, Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji (Detašované pracoviště Zábřeh)

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Valová 268/2, Zábřeh, 789 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: + 420 777 916 267

Centrum se primárně specializuje na osoby s problémem patologického hráčství a dále pak také na osoby s problémem nelátkových závislostí (netolismus - závislost na hrách, sociálních sítích atd., workoholismus, patologické nakupování, aj.). Také se zaměřuje na rodiče, partnery či blízké osob ohrožených návykovým chováním. Sekundárně pomáhá osobám závislým na návykových látkách (pervitin, THC, opiáty aj.).

Žďár nad Sázavou, Poradna pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina

Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Hazardní hráčství
budova Spektra, Žižkova 300/16, Žďár nad Sázavou, 591 01

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 602 288 420

Poradna poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, on-line komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí.

Informace a podpora je poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám.

Celorepubliková působnost

Havlíčkův Brod, Primariát 1 návykové nemoci při Psychatrické nemocnici Havlíčkův Brod

Hazardní hráčství
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, 580 23

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 569 478 170

Příjem pacientů z celé ČR, muži i ženy starší 18 let, závislí na návykových látkách (alkohol, pervitin, marihuana, léky, opiáty, halucinogeny,...) a patologičtí hráči. Léčba i pacientů s nařízenou ochrannou ústavní léčbou. Neposkytuje substituční léčbu.

Celorepubliková působnost

jižní Čechy, Neprohraj se

PREVENT 99 z.ú.

Hazardní hráčství
Novohradská 1452/1, České Budějovice, 37001

Google maps Zobrazit na mapě

Tel.: 720 960 314

Pomáháme sázkařům a hráčům živých či technických her a jejich blízkým – nejčastěji hráčům automatů a návštěvníkům kasín, dále pak sázkařům a z velké části také jejich rodinám, okrajově i hráčům závislým na PC hrách, sociálních sítích a jejich rodinám. Poskytujeme odborné individuální a skupinové terapie – pro hráče i blízké, poradenství včetně finančního a právní pomoci.

Naším regionem jsou jižní Čechy, nejen České Budějovice, ale i vzdálené regiony jako Dačicko, nebo Prachaticko, v online poradně pak poskytujeme informace celé republice a dokážeme odkázat na nejbližší poradnu.

Celorepubliková působnost

Linka pomoci - pro hráče hazardních her a jejich blízké - centrum Naberte kurz

Společnost Podané ruce o.p.s

Hazardní hráčství
Tel.: 777 477 877

Poskytujeme pomoc a podporu hráčům, sázkařům i osobám jim blízkým. Komunikovat s námi můžete skrz telefonickou linku, individuální či skupinový chat, e-mail, Facebook messenger či Instagram chat. Společně se zkušenými odborníky se můžete podívat na možnosti pomoci, zorientovat se ve Vaší situaci anebo si prostě jen o situaci povídat s někým, kdo vytvoří bezpečné a nesoudící prostředí. Naše služby jsou poskytované on-line, anonymně a zdarma.

Celorepubliková působnost

Naberte kurz

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Hazardní hráčství
Tel.: 777 477 877

Soustředíme se na ty, kteří hrají, nebo teprve začínají, a to kteroukoli formu hazardních her. Ať už hrajete online nebo land-based, živou hru, LIVE sázky, kurzové sázky – jsme zde pro Vás a Vaše blízké. Využít můžete náš individuální nebo skupinový chat, telefonickou linku, e-mail, Facebook Messenger, Skype, Instagram chat nebo Twitter. Pro snadnější přenos našich poznatků jsme vyvinuli mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android, a může Vám pomoci získat snadný přehled o hře, a to jak času stráveném hraním, tak vložených financích.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.