Evropská on-line studie o drogách (EWSD)

, rubrika Studie EWSD

Evropská on-line studie o drogách (EWSD) je jediná celoevropská studie přímo zaměřená na vzorce užívání nelegálních drog mezi dospělými Evropany. Probíhá i v České republice. - Informace o studii.

Evropská on-line studie o drogách – European Web Survey on Drugs: patterns of use (EWSD) je jedním z výzkumů, které zaštiťuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Na české části studie spolupracuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

V r. 2021 se koná již třetí vlna této studie, a to ve více než 30 zemích (země EU, Norsko, Turecko, Ukrajina a několik dalších zemí mimo EU).

logoDotazník k vyplnění - v češtině: 

https://drugusersurvey.limequery.com/573528?lang=cs-informal

 

Cílovou skupinou studie jsou uživatelé nelegálních drog, tj. osoby, které užily nelegální drogu v posledních 12 měsících.

Studie se podrobně zaměřuje na mapování frekvence užívání drog, užívané dávky, způsoby aplikace, ale také způsob obstarávání drog nebo ceny drog.

Další informace

První vlna studie proběhla v r. 2016 a zapojilo se do ní 6 zemí (ČR, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Velká Británie). Do druhé vlny v r. 2018 se zapojilo celkem 10 zemí (Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko a Rakousko). Zjištění z prvních dvou vln studie jsou k dispozici na stránkách EMCDDA v sekci Publications; dílčí výsledky byly zveřejněny také v Evropské zprávě o drogách 2020.

Odkazy k aktuální třetí vlně Evropské on-line studie o drogách

 

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách? - propagační video (v češtině)

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník EWSD 2021 v češtině

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách - Dotazník  EWSD 2021 v angličtině, určený pro osoby žijící v ČR / English version of the EWSD 2021 for expats living in the Czech Republic.

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách (European Web Survey webpage) - mezinárodní stránka studie