Zasedá Komise OSN pro narkotika ve Vídni. Česká delegace v čele s ministrem zdravotnictví a národní protidrogovou koordinátorkou prosazuje vyváženou, integrovanou a na důkazech založenou protidrogovou politiku respektující lidská práva

, rubrika Press centrum

PRAHA/VÍDEŇ, 15.03.2019 - Ve dnech 14. a 15. března se ve Vídni koná ministerský segment 62. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND). Ministerské jednání probíhají v plénu a v rámci dvou interaktivních kulatých stolů, v rámci nichž ministři hodnotí dosavadní pokrok, který byl učiněn v posledním desetiletí po ministerském zasedání CND v roce 2009, které stanovilo cíl do deseti let podstatně snížit globální nabídku a poptávku po ilegálních drogách.

Na zasedání byla přijata ministerská deklarace, která stanovila podobu globální protidrogové politiky do roku 2029. Česká delegace je vedena ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který během všeobecné rozpravy v plénu přednesl národní projev.

V tomto projevu se zaměřil na potřebu efektivně implementovat závěry obsažené ve výstupním dokumentu Zvláštního zasedání VS OSN z roku 2016 k protidrogové problematice, které kladou důraz na vyváženou, integrovanou a na důkazech založenou protidrogovou politiku respektující lidská práva.

Z mezinárodního pohledu ČR zdůraznila podporu prevence, léčby i harm reduction přístupu, dále pak spolupráci s relevantními agenturami OSN a občanskou společností, zajištění dostupnosti kontrolovaných látek pro léčebné účely a přiměřenost trestů za drogové trestné činy.

Zasedání se účastní také národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová, která podporuje aktivní roli České republiky v mezinárodní protidrogové politice jak na úrovni EU, tak i na úrovni OSN.

"Za efektivní shledávám vyvážený přístup v protidrogové politice. Už v minulosti se ukázalo, že extrémy, jako jsou legalizace nebo prohibice, nefungují. Z mezinárodního pohledu považuji za žádoucí zaměřit se na prevenci vzniku a rozvoje adiktologických poruch, snížení rizikového užívání návykových látek, a to nejen nelegálních. Stejně tak výrazně více věnovat pozornost užívání návykových látek mezi dětmi a mladistvými. V ČR by v této oblasti mělo dojít k posílení primární prevence, zefektivnění systému financování politiky závislostí, zajištění dostupnosti intervenčních služeb a zvyšování jejich kvality," uvedla Vedralová.

Koordinátorka se bude účastnit také navazujícího každoročního zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve dnech 18.-22.03.2019, v rámci kterého dochází i ke schvalování změn v seznamech mezinárodně kontrolovaných látek a také k přijetí rezolucí k aktuálním tématům protidrogové politiky.

#CND2019 

 

Kontakt pro média:

Odbor protidrogové politiky ÚV
MgA. Renata Povolná
Mob.: +420 728 302 397
Email: povolna.renata@vlada.cz


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz