Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval státy k ukončení války proti drogám a zavedení alternativních trestů

, rubrika Press centrum

[K tiskové zprávě je připojeno plné znění zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva v češtině]

Praha, 11. 10. 2023 – Ukončete vláku proti drogám, zaveďte alternativní tresty, navyšte finanční prostředky na prevenci a zajistěte regulovaný přístup k návykovým látkám. To je ve stručnosti nové přelomové sdělení vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Podle něj nepřiměřené používání trestních sankcí způsobuje nevratné škody.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková a vedoucí kanceláře OSN v ČR Michal Broža spolu se zástupci organizací působících ve vězeňství dnes představili český překlad přelomové zprávy Vysokého komisaře pro lidská práva OSN, který došel k jednoznačným závěrům:

  • Světový boj s drogami významně porušuje lidská práva a vyžaduje komplexní politickou reakci.
  • Mezi hlavní problémy patří nerovný přístup k léčbě a snižování rizik, nadměrné uvězňování a používání exemplárních trestů za trestné činy související s drogami.
  • Pro řešení problémů v oblasti lidských práv, zejména práva na zdraví a rovnost, je odklon od represivních modelů zásadní.
  • Prosazování kontroly drog nesmí poškozovat jednotlivce. Nesmí porušovat závazky v oblasti lidských práv a trest smrti za drogové trestné činy by měl být celosvětově zrušen.
  • Klíčová doporučení pro účinnou protidrogovou politiku: dekriminalizace, odpovědná regulace, přiměřené tresty a genderově citlivý přístup.
  • Ochrana práv osob užívajících drogy a snaha zapojit je občanské společnosti musí být klíčovou součástí drogové politiky.
  • Díky intenzivnější spolupráci mezi orgány pro lidská práva a kontrolu drog sledujeme pokrok při přechodu na protidrogové politiky založené na ochraně zdraví a lidských právech.
  • Snahy o alternativní racionální politiku se zaměřují na zlepšení podmínek ve vyloučených komunitách lidí závislých na drogách, řešení socioekonomických faktorů a služby snižování škod (harm reduction).

Komisař tak dal za pravda dlouholetým snahám organizacím pracujícím se závislými a odborníkům na lidská práva, když konstatoval, že jsou lidská práva válkou proti drogám celosvětově porušována.

„Nelegální trhy setrvale narůstají a čím dál více jsou v rukou obrovských mezinárodních organizovaných zločineckých skupin, z velké části řízených přímo z centra některých totalitních režimů. Zároveň ale ve vězeních se ponejvíce ocitají spíše mladí lidé, kteří jsou úplně dole celého drogového řetězce. Nejčastěji jde zároveň o oběti drogového byznysu. Výzva obratu od abstinenční velmi tvrdé a selhávající politiky k mnohem realističtějším cílům tzv. politiky minimalizace škod se jak u legálních, tak i u nelegálních drog ukazuje jako mnohem efektivnější," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává: „Takzvaná politika harm reduction, tedy minimalizace škod, je šetrnější jak z pohledu zdraví lidí, ekonomických nákladů, tak také z pohledu bezpečnostních rizik. Humánnější a zároveň na reálných cílech postavená politika musí převládnout nad zastaralou, a jak jsme na to v českém předsednictví poukazovali, proti lidským právům postavenou prohibiční politikou. Bezpečnostní rizika jsou živena především nezvládnutou politikou, a proto by tento report neměl zapadnout. Charta lidských práv a z ní vyplývající povinnosti v mezinárodním právu by měly být nadřazeny nad ostatní mezinárodní zákony a úmluvy."

Zpráva rovněž uvádí, že stále více zemí napříč regiony přijímá politiky a postupy, které odstraňují trestní postih u  užívání drog a považují užívání drog za problém veřejného zdraví a lidských práv a uplatňují přístupy založené na důkazech, genderově citlivé a snižující škody. Vysoký komisař vyzval státy, aby na tento pozitivní trend navázaly.

„Je důležité porozumět tomu, že závislostní chování je častým důsledkem dlouhodobých vážných duševních obtíží, útěkem z vnitřních útrap v kontextu prožitých traumat v tom nejdůležitějším vývojovém období - v dětství či dospívání," říká zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková a dodává: „Proto je zásadní rozvíjet kapacity služeb odborné pomoci, posílit prevenci rozvoje duševních onemocnění, posilovat psychickou odolnost děti i dospělých a nastavit efektivní podporu pro jednotlivce i rodiny v krizových životních situacích."

„Jako organizace působící ve vězeňství máme zkušenosti s tím, že lidé často končí ve výkonu trestu zbytečně na příliš dlouho. Společnosti by mnohem víc vyplatilo řešit příčiny páchání trestné činnosti, která je velmi často spojena s užíváním návykových látek. Věznice čelí problému s nedostatkem odborného personálu, a tak se jen zlomek odsouzených dostane do programů, kde mohou řešit své závislosti. Drogy jsou bohužel dostupné i ve věznicích," dodává předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Podrobnější informace:

Výzvy v oblasti lidských práv při řešení a potírání všech aspektů světového problému drog - Zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (v příloze)

End overreliance on punitive measures to address drugs problem – UN report: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/09/end-overreliance-punitive-measures-address-drugs-problem-un-report

Kontakt pro média:

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.gov.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, hlustik.david@vlada.gov.cz,
M +420 602 244 776