Světový den boje proti virovým hepatitidám

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva.

Světový den boje proti virovým hepatitidám

Situace v České republice

  

PRAHA, 27. 7. 2015 - Na 28. července připadá Světový den boje proti virovým hepatitidám (žloutenkám), které se řadí mezi nejčastější virová onemocnění.

Infekční onemocnění jsou jedním z nejčastějších a nejzávažnějších zdravotních následků užívání drog - pro krví přenosné nákazy ve spojitosti s injekčním užíváním drog, tj. pro virové hepatitidy typu C a B (VHC a VHB) a HIV infekci to platí především.

VHC - typická infekce injekčních uživatelů drog

Světová zdravotnická organizace v rámci odhaduje, že celosvětově je VHC infikováno 2,8% světové populace, což je v absolutních číslech 185 milionů osob. V Evropě je pravděpodobně infikováno 1,5 % až 3,5 % populace. V ČR byl sérologický přehled VHC v obecné populaci proveden naposledy v r. 2001, a pravděpodobný počet infikovaných dosáhl 0,2 %. Je odhadováno, že ročně je VHC infekce celosvětově zodpovědná za 350 000 úmrtí, příčinou většiny z nich je jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom. Zatímco v rozvojových zemích je přenos VHC především důsledkem expozice infikované krvi a krevním derivátům ve zdravotnictví, případně v běžném životě, v rozvinutých zemích dominuje jako cesta přenosu injekční aplikace drog, resp. sdílení nástrojů pro přípravu a aplikaci drogy. Odhaduje se, že celosvětově je VHC infikováno 6 až 15 milionů injekčních uživatelů drog, nejvíce v Číně s 1,6 milionu, v USA s 1,5 milionu a v Rusku s 1,3 milionu injekčních uživatelů drog infikovaných VHC.

Prevence a léčba VHC

Vakcína proti VHC, ať už k preventivnímu nebo terapeutickému použití, není dostupná, neboť její vývoj ztěžuje mimořádná genetická variabilita VHC. Vysoký výskyt infekčních onemocnění, zejména HIV, ale také virových hepatitid mezi injekčními uživateli drog ovšem vedl k rozvoji specifických preventivních tzv. harm-reduction strategií. Jedná se zejména o programy výměny jehel a stříkaček a opiátovou substituční léčbu, které se v posledních letech staly součástí hlavního proudu národních i mezinárodních veřejných zdravotních a drogových politik. Patří sem také poradenské a informační programy směřující k redukci rizikového chování, včasná diagnostika (testování), kontaktní a poradenské programy včetně terénních programů.

Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti dodává: „Důležitá je samozřejmě také léčba VHC - ukazuje se, že má významný preventivní účinek a snižuje výskyt a další šíření viru VHC na populační úrovni. Proto je důležité, aby se infikovaní uživatelé drog dostali do léčby a setrvali v ní. Účinná a nákladově efektivní je přitom rovněž léčba aktivních uživatelů drog při zohlednění specifických potřeb a faktorů."

Situace v ČR

Situace ve výskytu VHC mezi injekčními uživateli drog v ČR je poměrně příznivá - infikovaných je kolem 30 % uživatelů, což je pod průměrem zemí EU. Trendová data ukazují, že situace se spíše zlepšuje. To je v souladu se situací ve výskytu HIV mezi injekčními uživateli drog, která je v ČR rovněž velmi příznivá (infikovaných je v ČR méně než 1 % uživatelů drog).

Snižování rizik spojených s užíváním drog je jednou z hlavních oblastí české protidrogové politiky. Základ sítě služeb v této oblasti tvoří v ČR nízkoprahová kontaktní centra a terénní programy. V r. 2013 v ČR fungovalo celkem 111 nízkoprahových programů - 57 kontaktních center a 54 terénních programů. Hlavní cílovou skupinu klientů tvoří injekční uživatelé drog (75-80 %), především uživatelé pervitinu a opiátů/opioidů. Kontinuálně roste průměrný věk klientů, ženy tvoří 28 % klientů nízkoprahových programů.

Výměnný program jehel a stříkaček v r. 2013 nabízelo 110 nízkoprahových programů, počet distribuovaných injekčních stříkaček dosáhl 6,2 mil. kusů, meziročně došlo k výraznému meziročnímu nárůstu.

„U infekčních onemocnění více než zřejmé, že  se prevence vyplatí! Zatímco jedna vyměněná injekční stříkačka vyjde na přibližně 2 Kč, tj. dohromady 15 milionů korun ročně, léčba každého jednoho případu chronické virové hepatitidy nebo HIV/AIDS stojí statisíce až miliony korun. Preventivní programy tak ušetří náklady ve výši stovek milionů až miliard, které by jinak zdravotní a sociální systém vydal na péči o nemocné", řekl Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

 

Kontakt pro média:

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 
vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ Praha 1 - 118 01
Office: nábřeží L. Svobody 1222/12
T +420 224 003 865
M +420 724 192 017
assistant´s phone: +420 224 003 866
assistant´s email: grygarova.marketa@vlada.cz
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
www.drogy-info.cz

 

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist