Praha hostí národní protidrogové koordinátory EU. Téma je konopí.

, rubrika Press centrum

PRAHA, 7.9.2022 – Dekriminalizace a destigmatizace uživatelů nelegálních látek, včetně zajištění dostupné zdravotní péče. Jedno z témat, které se diskutovalo na Setkání národních protidrogových koordinátorů, které každoročně pořádá předsednická země Rady Evropské unie. Tentokrát jej hostila Praha.

Praha hostí národní protidrogové koordinátory EU. Téma je konopí.

Vobořil: Demokratické státy se postupně vydávají cestou dekriminalizace uživatelů konopí. Stojí za tím přesvědčení, ale také vědecké důkazy

PRAHA, 7.9.2022 – Dekriminalizace a destigmatizace uživatelů nelegálních látek, včetně zajištění dostupné zdravotní péče. Jedno z témat, které se diskutovalo na Setkání národních protidrogových koordinátorů, které každoročně pořádá předsednická země Rady Evropské unie. Tentokrát jej hostila Praha.

„Čtyřicet procent lidí do pětatřiceti let má zkušenost s konopím v EU a prohibice tomu nedokáže nezabránit. Okolo dvou milionů lidí v EU konopí užívá pravidelně. Zároveň polovina z drogových trestně právních kauz je stále spojena s konopím. Bude to obtížné, ale cestou je dekriminalizace, větší důraz na prevenci a pravděpodobně kontrolovaný trh,“ říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Jindřich Vobořil, a dodává: „Jsem přesvědčen, že toto je něco, co se nedá zastavit. Země, které s tím přijdou dřív, budou mít větší možnost si říct, jak to udělat dostatečně opatrně a vlastně konzervativně.“

Je zřejmé, že uvolnění trhu s konopím je téma, které musíme otevírat. Prohibiční kontrola totiž přináší celou řadu nechtěných efektů a náklady na bezpečnost i na zdraví lidí jsou v konečném důsledku spíše v negativních číslech. „Prohibice nějakého lidského chování, vymáhaného trestně právně je vždy extrémní opatření a nezdá se, že přináší dostatek benefitů ve svém hlavním cíli, kterým by mělo být zlepšení zdraví lidí a veřejného zdraví obecně. Veřejné peníze by se měly více zaměřit na prevenci a pomoc. Bohužel 80 % prostředků v drogových politikách jde stále do represe,“ vysvětluje Vobořil.

Kontrolovaný trh může naopak nabídnout mnohem více nástrojů kontrol, jak již ukázaly některé efektivní politiky v oblasti drog legálních. Prohibice, která předpokládá trestní stíhání každého, kdo drží větší množství (10 gramů a více) konopí, znamená vlastně téměř jediný nástroj kontroly – trestní řízení. Policie musí předložit důkaz trestného činu a pak padne trest odnětí svobody. Tím to končí. Systém předpokládá, že to odstraší většinu od užívání. Tento systém odstrašení ale selhává.

Na modelu kontrolovaného trhu jsou důležité i jiné benefity. Kromě významného snížení černého trhu, výběru významných prostředků na daních (v ČR odhadujeme několik miliard korun, Německo například hovoří o pěti miliardách Euro na daních) či ukončení výroby a prodeje kriminálními skupinami, z jejichž rukou jdou pak i další látky, nebo zbraně, obchod se sexuální industrií atd. Kontrolovaný trh na druhé straně skýtá mnohem více nástrojů. Jsme schopni lépe kontrolovat prodej osobám mladším 18 let, místa prodeje, procento účinné látky, kdo látku prodává, ale také, kdo ji vyrábí.

Setkání národních protidrogových koordinátorů každoročně pořádá předsednická země Rady EU. Do Prahy se proto sjeli národní protidrogoví koordinátoři ze všech členských států a dále zástupci agentur a institucí EU, ale rovněž experti z mezinárodních a neziskových organizací. Odbornou konferenci uspořádal Odbor protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR spolu s Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem.

Kontakt pro média:

David Hluštík
M +420 602 244 776
E-mail: hlustik.david@vlada.cz


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz