Negativní dopady alkoholu na společnost jsou nepřehlédnutelné, shodli se na národní konferenci odborníci

, rubrika Press centrum

Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v ČR vyzývá k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s vysokou konzumací alkoholu, snižování negativních dopadů jeho užívání a dostupnosti péče pro závislé pacienty. Konference mimo jiné poukazuje na kontroverzní témata spojená s vysokou konzumací alkoholu, jako je domácí násilí, zneužívání dětí pod vlivem alkoholu a páchání trestných činů pod vlivem.

„Čísla mluví sama za sebe. Z výzkumů vyplývá, že při domácím násilí je víc než 50 % pachatelů pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že řada obětí domácího násilí tuto skutečnost nenahlásí, předpokládáme, že čísla budou i vyšší,“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a dodává: „Alkohol hraje významnou roli v řadě trestných činů a je třeba přestat se tvářit, že tento jev neexistuje.“

Více než sto odborníků z řad neziskových organizací a státní správy se za přítomnosti zástupců průmyslu sešlo v Lichtenštejnském paláci, aby řešili zdravotní a sociální dopady užívání alkoholu, dostupnost, preventivní a léčebné intervence.

Alkohol - opomíjená závislost

Na konferenci vystoupil i Manuel Cardoso, zástupce generálního ředitele pro závislosti (SICAD) z Portugalska. Cardoso pracoval jako vedoucí mezinárodního projektu RARHA ke snížení škod působených alkoholem a k vytvoření mezinárodních doporučení k řešení zdravotních a sociálních dopadů alkoholu ve státech EU.

Cardoso také upozorňuje na významně rostoucí čísla počtu obětí předávkovaných alkoholem: „Musíme být pragmatičtí a přijmout opatření, která čelí rozsahu tohoto problému a snažit se najít způsoby, jak snížit dopady ze škodlivého užívání alkoholu. A musíme si uvědomit, že všechna opatření, v jakémkoli měřítku, nutně znamenají finanční investice ze strany vlád. Existence politiky a intervencí založených na důkazech, které chrání zdraví a zachraňují životy, jsou bezpodmínečně důležité,“ říká Cardoso.

Alkohol je tradiční droga, se kterou jsme se naučili žít a je běžnou součástí našich jídelníčků a společenské zábavy. Často se však podceňují rizika této drogy. Alkohol pije denně 13 % české populace, ale rizikově jej konzumuje více než půl milionu Čechů. Roční spotřeba alkoholu v Evropské unii je 12-13 litrů čistého alkoholu na osobu.

“V souvislosti s alkoholem cítím jako velký dluh nebavit se o tématu násilí na dětech ze strany rodičů pod vlivem alkoholu, včetně sexuálního zneužívání dětí. Toto téma je natolik kontroverzní, že se o něm společnost stydí mluvit. Na přelomu ledna či února 2018 se bude psát nová národní strategie na příštích devět let a byl bych rád, aby se téma neopomnělo a vznikly mimo jiné i řádné studie,“ uzavírá Vobořil.

Násilí pod vlivem alkoholu je závaznější a nebezpečnější než násilné incidenty bez přítomnosti alkoholu

V České populaci se domácí násilí vyskytuje nejčastěji za situace, kdy jeden či oba aktéři popíjejí alkohol. Přítomnost alkoholu je až u 2/3 všech případů. 1/3 osob přítomnost alkoholu popírá.

Muži pijící větší množství alkoholu nebo na alkoholu závislí se častěji dopouštějí domácího násilí v porovnání s těmi, kdo pijí méně alkoholu.

Ženy, které uvedly, že jejich partner se opije jedenkrát až dvakrát týdně či častěji, měly zkušenost s násilím z jeho strany v 65 % až 73 % případů, zatímco ty, jejichž partner (téměř) nepije alkohol, nebo se neopije nikdy, pouze v cca 10 % případů.

Pokud jde o domácí násilí, z výzkumu realizovaného v USA vyplynulo, že zvýšení cen alkoholu snižuje pravděpodobnost těžkého násilí vůči ženám. Studie taktéž uvádí, že zvýšení ceny alkoholu o 1% je spojeno s 5% snížením rizika být obětí domácího násilí.

Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že počet sexuálního zneužití spáchaných rodinnými příslušníky se zvyšuje. Přitom je nejpravděpodobnějším pachatelem nevlastní otec či druh matky. Incestní vztahy se vykazují zejména v rodinách sociálně slabých a nestabilních nebo narušených. Nápadně častý je incest v rodinách alkoholiků a alkoholiček. Podpůrnými faktory pro vznik incestu jsou tísnivé bytové poměry a nezaměstnanost. Nejvíce jsou ohroženy dívky mezi 9. a 15. rokem.

Každé 8. úmrtí jde na vrub alkoholu

Na následky spojené s konzumací alkoholu u nás ročně zemře přes 6500 osob, což představuje cca 6 % celkové úmrtnosti. Alkohol stojí Evropu 300 EUR ročně na osobu v tzv. společenských nákladech a je příčinou cca 250 chorob a onemocnění.

Mimo jiné je příčinou mnoha úmyslných i nechtěných zranění či úmrtí zaviněných fyzickým násilím, rizikovým sexuálním chováním či řízením pod jeho vlivem. V roce 2016 ukázaly výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), že kolem 86 % dospívajících vnímá dostupnost alkoholu a jiných legálních látek jako velmi snadnou. V České republice se pak jedná až o 86 % dospívajících.

Fakta:

  • průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je 12 let - 95 % šestnáctiletých již konzumovalo v životě alkohol 
  • 15 % šestnáctiletých pije každý týden pivo 
  • každé 8. úmrtí jde na vrub alkoholu 
  • v 50 % případů je nezletilým v restauraci prodán alkohol  
  • Češi jsou po Rumunsku a Litvě 3. největší pijáci v Evropě 

 

Publikace ZAOSTŘENO > Alkohol - opomíjená závislost
Publikace ZAOSTŘENO > Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 
Publikace ZAOSTŘENO > Drogová situace v ČR v roce 2015 

 

Kontakt pro média:
MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky ÚV
+420 728 302 397
hladna.renata@vlada.cz 


TOPlist