Národní konference Psychoaktivní léky 2020 upozornila na zneužívání farmak v české populaci

, rubrika Press centrum

Praha, 27.10.2020 – V České republice nadužívá léky, především sedativa a hypnotika, podle odhadů zhruba 900 tisíc lidí. Týká se to jak běžné populace, tak problémových uživatelů jiných návykových látek.

Problémy s nadužíváním mají ve vyšší míře ženy, které tvoří větší část pacientů v léčbě závislosti na sedativech a hypnoticích, a populace seniorů.

Plné znění tiskové zprávy je připojeno.

Záznam konference Psychoaktivní léky 2020, včetně živě vedené panelové diskuse, je možno i nadále shlédnout na kanálu YouTube Psychoaktivní léky.

Nadužívání psychoaktivních léků je dlouhodobým problémem, který je třeba systematicky a komplexně uchopit a řešit. Poukázala na to první národní konference věnující se této oblasti – Psychoaktivní léky 2020: Uvedení do reality jejich nadužívání e zneužívání v České republice.

Na konferenci přednášeli odborníci z řad lékařů, lékárníků, vědců a zástupců významných partnerských institucí. Online konferenci zorganizoval 27. října Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky pod záštitou premiéra a předsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Andreje Babiše.