Mimořádné zasedání OSN by mělo přinést nový směr v globální protidrogové politice. Česká republika jde příkladem

, rubrika Press centrum

Účasti České republiky je během mimořádného zasedání OSN v oblasti protidrogové politiky, které aktuálně probíhá v New Yorku, věnována zvláštní pozornost. Pro mnohé země je právě Česká republika příkladem vyvážené a nerepresivní protidrogové politiky. Českou delegaci osobně vede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Zasedání se účastní také národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Česká republika se účastní zvláštního Valného shromáždění na nejvyšší úrovni (dále jen UNGASS), které právě probíhá v New Yorku.

„Zástupci jednotlivých států se schází především proto, že akční plán, který byl nastaven na 10 let, nefunguje. Výrazně se zhoršily podmínky v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti. Mnoho lidí denně umírá v kartelových bojích, například v Mexiku umřelo od roku 2007 přes 160.000 lidí v důsledku drogových válek. Teroristické skupiny prokazatelně používají drogový obchod pro financování svých aktivit a v euroasijském prostoru byl zaznamenán obrovský nárůst osob s HIV a žloutenkou typu C,“ přiblížil důvod setkání národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Zasedání svolaly země Latinské Ameriky, jelikož nadále odmítají model protidrogové politiky, ve kterém represe výrazně převažuje nad prevencí a léčbou.

Politická deklarace a akční plán

UNGASS je důležitým milníkem v dosažení cílů stanovených v politickém dokumentu „Politická deklarace a akční plán“[1] zroku 2009, jež definoval opatření, která mají být přijata členskými státy, a cíle, kterých má být dosaženo do roku 2019.

V březnu roku 2014 Komise pro narkotika (CND) vyhodnotila dosažené změny a dospěla k závěru, že výsledky naplňování Politické deklarace a akčního plánu jsou nedostatečné. Na základě výzvy Mexika, Kolumbie a Guatemaly[2] se Valné shromáždění OSN rozhodlo přesunout jednání UNGASS na duben 2016.

V současné chvíli se Česká republika aktivně podílí na přípravě výstupního dokumentu UNGASS, jehož schválení bude hlavním bodem zasedání. Připomínkování dokumentu proběhlo již vrámci zasedání CND ve Vídni, kterého se účastnil jak ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, tak i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

„Při březnovém zasedání Komise pro narkotika ve Vídni vyzval pan ministr Němeček přítomné zástupce jednotlivých zemí k ukončení války proti drogám,“ uvedl Jindřich Vobořil.

Rámcová pozice ČR

Česká republika je dlouhodobě považována rozvinutými zeměmi za „role model“ – tedy za příklad v protidrogové politice relativně vyvážené, ekonomicky úsporné a co do zdravotní a bezpečnostní situace úspěšné země.

Ve srovnání s ostatními státy se Česká republika může vykázat nejmenším počtem smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel ze všech zemí, nejnižším počtem nakažených HIV/AIDS a virovou hepatitidou C a dalšími nebezpečnými virovými onemocněními a to i navzdory problému všeobecné tolerance závislostního chování (zejména co do zneužívání tabáku a alkoholu) i rozšířenosti experimentů[3] s psychotropním konopím (marihuanou), v nichž patříme mezi nejpostiženější země vůbec.

„Počet předávkování nelegálními drogami je až sedmkrát nižší než u alkoholu, takže v oblasti nelegálních drog je náš přístup úspěšný. Navíc, český systém péče je vzorem po celém světě. Jiné je to samozřejmě v oblasti drog legálních, tam kralujeme předním příčkám co do počtu rizikových uživatelů, a to zejména v pití a kouření dětí a mladistvých,“ dodal Jindřich Vobořil.

Součástí vystoupení České republiky na UNGASS bylo připomenutí důvodů, které vedly ke svolání zasedání, apel na prosazování politiky založené na důkazech, na přiměřenost trestů za drogové přečiny a na okamžité zrušení trestu smrti za drogové delikty, na propagaci léčby závislosti namísto věznění a na dostupnost léků pro tišení bolesti nemocným lidem.

„Očekává se od nás aktivní přístup. Především zdůrazníme primární cíl protidrogové politiky, kterým musí být ochrana veřejného zdraví. Toho lze dosáhnout pouze respektováním vědeckých důkazů a objektivních systémů kontroly a hodnocení, tedy prosazovat politiku opřenou o principy harm reduction,“ řekl k roli ČR Vobořil s tím, že v protidrogové politice je třeba respektovat základní lidská práva.

Extrémy nefungují

Česká republika volí střední cestu v oblasti nelegálních drog již delší dobu. „Často se uvádí „boj proti drogám“ či „protidrogová válka“, nicméně dnes už se ví, že prohibice s sebou nese velká rizika a úplná legalizace také. Dnes už víme, že extrémy nefungují. Jsem rád, že se mění rétorika také celosvětově a že už by se v novém výstupním dokumentu UNGASS nemělo objevit spojení "válka proti drogám", ale spíše potřeba prevence, léčby a podobně,“ uzavřel Vobořil.

***

 

Bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan vyzval, aby se společnost soustředila víc na veřejnou regulaci, prevenci a vzdělání. Dosavadní metody boje proti drogám podle něj nepřinášejí žádné výsledky. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, v reakci na zprávu Kofi Annana, okomentoval pohled na legalizaci, dekriminalizaci a prohibici drog: http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/prohibice-vs--legalizace-narodni-protidrogovy-koordinator-kvituje-vyzvu-exsefa-osn-140920/

 

Vysvětlivky:

[1] Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem

[2] poukazujících na vystupňování násilí, spojeného především svýrobou drog a obchodem s nimi (vesměs určenými pro trhy vUSA), až k riziku nefunkčnosti státu; kromě dlouhodobě přetrvávajícího problému Afghánistánu coby majoritního světového producenta opia a heroinu se tento jev stal trvalým zejména v Mexické federaci resp. jeho severních státech, sousedících s USA; více informací a konkrétní čísla viz. http://press.thelancet.com/DrugsPolicy1.pdf

[3] a právě jen experimentů; v rozšíření rizikového užívání konopných drog jsme pod průměrem EU

 

Kontakt pro média:

MgA. Renata Hladná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302397
e-mail: hladna.renata@vlada.cz

www.vlada.cz


TOPlist