Je pro Českou republiku za pět minut dvanáct? 1,5 milionu lidí má nakročeno k závislosti na alkoholu. Pomoci mají i nové národní stránky

, rubrika Press centrum

TISKOVÁ ZPRÁVA, 20.07.2018 – Letní festivaly a dovolené jsou v plném proudu a jak se ukázalo, Češi je často prožívají se skleničkou něčeho silnějšího v ruce. Roční spotřeba čistého alkoholu je až 12 litrů na osobu. Podle tabulek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se dělíme o 2. místo s Francií, celkově vede Litva s 13 litry. 

Počet Čechů, kteří pijí rizikově a mají tudíž nakročeno k závislosti, se za poslední roky vyšplhal na 1,5 milionu. Dosavadní řešení nadměrného užívání alkoholu v Česku je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila nedostatečné. K akci vyzývá Čechy také Světová zdravotnická organizace (WHO). Jednou z informačních pomocí by měly být nové národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu www.alkohol-skodi.cz, které spustilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

S prázdninami je úzce spojeno také pití dětí a studentů mladších 18 let. Při posledních kontrolách České obchodní inspekce před létem 2018 s mladistvými figuranty v obchodních řetězcích a za účasti národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se prokázalo, že předpoklad, že obchodní řetězce tvrdý alkohol dětem neprodají, je zcela mylný. „I tvrdý alkohol u nás vnímá přes 85 % studentů jako velmi snadno dostupný. Česko dlouhodobě vede v užívání alkoholu u dětí,“ potvrdil Jindřich Vobořil.

Světová doporučení versus přístup českých politiků

Pití alkoholických nápojů je u nás i v mnoha dalších zemích úzce spojeno se společenským setkáváním. Není to neškodné. Pití nese nepříznivé zdravotní a sociální důsledky a je spojeno se zvýšeným rizikem úrazů a dopravních nehod.

V ČR umírá v důsledku konzumace alkoholu asi 6500 osob ročně. Více než 1,5 milionu (17–20 %) dospělých obyvatel ČR pije rizikově, z toho více než 500 tisíc (5–8 %) dospělých obyvatel ČR pije alkohol takovým způsobem, že to má výrazné škodlivé dopady na jejich fyzické či duševní zdraví.

Před skutečností rizikové tolerance českého pití varoval Čechy před dvěma lety také vedoucí programu boje se závislostí z WHO Lars Møller, který doslova uvedl: „Česko mě svou dostupností alkoholu a cigaret šokovalo. Zcela tady chybí politická vůle, která by řešila rizika spojená s vysokou konzumací alkoholu.“

Tuto skutečnost potvrzuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který koncem června 2018 představil teze nové Národní strategie v oblasti protidrogové politiky, v nichž se opřel o doporučení WHO a zdůraznil potřebu legislativně regulovat dostupnost i cenu, zároveň vytvářet podmínky pro preventivní a léčebná opatření.

„Opakovaně se ve většině rozvinutých zemí ukázalo, že změny v dostupnosti a cenotvorbě měly výrazný efekt, a to v podobě jak snížení problémového užívání, tak i frekvence užívání. Je zkrátka rozdíl, jestli vypiji denně šest piv, nebo dvě, nebo jestli si dám pět panáků, nebo jednoho,“ vysvětlil Vobořil s tím, že vládě doporučoval zdražení alkoholu, zvýšení spotřební daně a refinancování prevence, ale bezvýsledně.

Přístup ministerstva zdravotnictví vnímá Jindřich Vobořil již dvě desetiletí jako pasivní: „Navzdory opakovaným upozorněním na ekonomické a zdravotní dopady, se ministerstvo zdravotnictví a politická reprezentace staví neochotně k řešení dostupnosti a prevence v oblasti alkoholu. Česká republika by se mezinárodními doporučeními WHO měla řídit, ne je ignorovat.“

Podle Vobořila je třeba znovu vytvořit systém prevence a léčby, který nechalo ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny v uplynulých letech padnout: „Jsme již v takové krizi, že jen legislativa tomu nepomůže. Je třeba najít fungující model regulace spolu s jeho vymáháním. Včasná intervence je velmi důležitá, stejně jako rozumná regulace a informační kampaně.“

Jste závislí? Kolik utratíte za alkohol? Odpoví vám nové národní stránky o alkoholu

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti spustilo v souvislosti s kritickou situací v Česku nové národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu www.alkohol-skodi.cz. Na stránkách lze nalézt jak informace o alkoholu, jeho dopadech na zdraví a na vztahy s blízkými, tak i řadu testů, kalkulaček a odkazů na pomoc.

Můžete si na nich projít vědomostní test o alkoholu nebo si otestovat, jestli máte problémy s pitím a do jaké míry vás pití omezuje. Navíc si na stránkách spočítáte, kolik za alkohol ročně utratíte, kolik kalorií obsahuje alkohol, který vypijete, kam se obrátit pro odbornou pomoc a další tipy a rady.

„Stránky jsme zřídili nejen pro ty, kteří mají pocit, že pijí rizikově a chtějí přestat, ale i pro ty, kteří mají o někoho starost kvůli nadměrné konzumaci alkoholu a pro veřejnost obecně. Stránky patří státu, je garantována jejich kvalita a udržitelnost. Podobně již fungují naše stránky kouření-zabíjí.cz a hazardní-hraní.cz,“ uvedl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

Adresa stránek kouření-zabíjí.cz byla umístěna pod zdravotnická varování na všech krabičkách cigaret. Stránky jsou spojeny s telefonickou národní linkou pro odvykání kouření 800 35 00 00.

„Stejně jako stránky ke kouření jsou uvedeny na krabičkách cigaret, stránky k hazardu na hráčských stránkách, mohla by být nabídka pomoci k dispozici na etiketách alkoholických nápojů jako v jiných zemích. Podmínky jsme pro to vytvořili,“ dodal Viktor Mravčík.

Národní stránky jsou zřizovány Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který plní roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Otestujte se a zjistěte, zda vaše pití může představovat problém.

Více na www.alkohol-skodi.cz.

Kontakt pro média:

MgA. Renata Povolná
Média a PR, Odbor protidrogové politiky
M +420 728 302 397
e-mail: povolna.renata@vlada.gov.cz