Aktuální stav hazardního hraní v ČR

, rubrika Press centrum

Výňatek z tiskové zprávy Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala navýšení rozpočtu v následujících letech, řešení otevřené drogové scény v Praze a aktuální stav hazardního hraní v ČR ze 13. 8. 2018 a odkaz na plné znění tiskové zprávy.

Aktuální stav hazardního hraní v ČR

Data z výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády (dále NMS), ukazují, že v roce 2017 již byla více než třetina všech peněz vložených do hazardních her vložena v on-line prostředí. Objem vsazených peněz meziročně vzrostl o 14 %, objem prohraných peněz o 1 %.

Aktuální data představil Radě vlády vedoucí NMS Viktor Mravčík: „V ČR je přibližně 500 tisíc hráčů v riziku rozvoje problémového hráčství, z nich až kolem 100 tisíc ve vysokém riziku. Problémoví hráči trpí depresemi, úzkostmi, sebevražedností a dalšími zdravotními důsledky. Průměrný hráč v léčbě prohrál za život přes milion korun a zadlužil se do výše 800 tisíc korun.“

Od ledna 2017, kdy začal platit zákon o hazardních hrách, má dozor nad provozováním hazardních her v prostředí kamenných provozoven v kompetenci Celní správa ČR, která provedla v uplynulém roce 2060 kontrol, při nich odhalila 488 porušení zákona a zabavila přes 1000 herních zařízení, včetně několika desítek kvízomatů.

Ministerstvo financí od roku 2017 vede seznam nepovolených hazardních her on-line, který zveřejňuje na svých webových stránkách a které jsou blokovány poskytovateli připojení k internetu. V únoru 2018 obsahoval seznam 102 webových stránek, z toho 96 variací na stránky 1xbet.com.

„Rostoucí nabídka hazardního hraní on-line představuje výzvu pro regulační orgány. Je ale také rizikem pro rozvoj problémového hráčství, a týká se to i kurzových sázek. V riziku jsou především mladí muži,“ doplnil podle dat NMS Mravčík.

Nový zákon o hazardních hrách ukládá řadu povinností provozovatelům. Sami provozovatelé mají nyní ze zákona povinnost poskytnout hráčům nabídku sebeomezujících opatření a informace o škodlivosti hraní či kontakty na pomáhající programy. Zkušenosti hráčů s nabídkou informací a sebeomezení jsou však zatím nízké.

„Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, týká se to 90 % hráčů v léčbě,“ řekl Mravčík. S hazardním hraním je navíc spojena i trestná činnost – krádeže se někdy dopustilo 43 % patologických hráčů v léčbě, podvodu 29 % a zpronevěry 27 %.

Další informace

Tisková zpráva RVKPP projednala navýšení rozpočtu v následujících letech, řešení otevřené drogové scény v Praze a aktuální stav hazardního hraní v ČR, vydaná odborem protidrogové politiky 13. 8. 2018,  je v plném znění zveřejněna na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2017 je na těchto stránkách v sekci Publikace - Výroční zprávy.