Zapojte se do celoevropské studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii

, rubrika Novinky

Dotazník celoevropské studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii je k vyplnění i v češtině. Prosíme adiktologické služby i jednotlivce o sdílení dotazníku tak, aby jej vyplnil co největší počet osob, které užívají drogy.

On-line dotazník studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii je k dispozici i v češtině - volba jazyka se provádí výběrem v pravém horním rohu webové stránky, v menu "Language". Pro češtinu vyberte [CS] čeština.

Respondenty studie jsou osoby, které užívají psychoaktivní látky (drogy) ve věku 18 a více let. Průzkum je zcela anonymní, nejsou shromažďovány žádné informace, které by respondenty mohly později identifikovat, a získané informace jsou důvěrné.

Studii provádí Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve spolupráci s českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Cílem studie je shromáždit informace o tom, jak se v Evropě v důsledku COVID-19 změnily vzorce užívání drog. Průzkum probíhá na stránkách European Web Survey on Drugs.


TOPlist