World Drug Report 2019

, rubrika Novinky

Zpráva World Drug Report 2019 (Světová zpráva o drogách 2019) shrnuje informace o drogové situaci v celosvětovém měřítku.

World Drug Rreport 2019 byla zveřejněna v pěti samostatných částech (brožurách). Jednotlivé brožury jsou ke stažení ze stránky UNODC.

  • Brožura 1 poskytuje shrnutí čtyř následujících brožur tím, že přezkoumává jejich klíčová zjištění a zdůrazňuje důsledky politiky na základě jejich závěrů. 
  • Brožura 2 obsahuje globální přehled nejnovějších odhadů a trendů v dodávkách, užívání a zdravotních důsledcích drog. 
  • Brožura 3 se zaměřuje na nejnovější trendy na trhu s depresivy (včetně opioidů, sedativ, trankvilizérů a hypnotik).
  • Brožura 4 se zabývá současnými trendy na trhu stimulancií (včetně kokainu, stimulátorů amfetaminového typu a nových psychoaktivních látek). Brožura 5obsahuje přehled posledních trendů na trhu s konopím a halucinogeny. Sekce týkající se konopí zahrnuje rovněž přezkum nejnovějšího vývoje v jurisdikcích, které přijaly opatření umožňující nelékařské využití konopí. 

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz