World Drug Report 2019

, rubrika Novinky

Zpráva World Drug Report 2019 (Světová zpráva o drogách 2019) shrnuje informace o drogové situaci v celosvětovém měřítku.

World Drug Rreport 2019 byla zveřejněna v pěti samostatných částech (brožurách). Jednotlivé brožury jsou ke stažení ze stránky UNODC.

  • Brožura 1 poskytuje shrnutí čtyř následujících brožur tím, že přezkoumává jejich klíčová zjištění a zdůrazňuje důsledky politiky na základě jejich závěrů. 
  • Brožura 2 obsahuje globální přehled nejnovějších odhadů a trendů v dodávkách, užívání a zdravotních důsledcích drog. 
  • Brožura 3 se zaměřuje na nejnovější trendy na trhu s depresivy (včetně opioidů, sedativ, trankvilizérů a hypnotik).
  • Brožura 4 se zabývá současnými trendy na trhu stimulancií (včetně kokainu, stimulátorů amfetaminového typu a nových psychoaktivních látek). Brožura 5obsahuje přehled posledních trendů na trhu s konopím a halucinogeny. Sekce týkající se konopí zahrnuje rovněž přezkum nejnovějšího vývoje v jurisdikcích, které přijaly opatření umožňující nelékařské využití konopí. 

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor