Vyšlo Zaostřeno 1/2023

, rubrika Novinky

Zaostřeno 1/2023 přináší souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování v oblasti závislostí a dostupnosti adiktologických služeb.

Letos již podruhé je souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích vydána jako jedno z čísel periodika Zaostřeno - Zaostřeno č. 1/2023. V předchozích letech byly zprávy vydávány formou knižní publikace. 

Souhrnné zprávy o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích  jsou připravovány Odborem protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři již od roku 2004. Na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí jsou dostupné zprávy od r. 2012.

Periodikum Zaostřeno, které navázalo na Zaostřeno na drogy, bylo do r. 2022 vydáváno jako dvouměsíčník. Od r. 2023 je vydáváno dvakrát ročně, v nepravidelných termínech. Druhé letošní číslo připravujeme.


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou