Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v r. 2019

, rubrika Novinky

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v roce 2019, která obsahuje i podrobné informace o činnosti Sekretariátu Rady a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, byla zveřejněna 30. dubna 2020.

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v roce 2019 je dostupná na stránce RVKPP. Na této stránce najdete výroční zprávy o činnosti RVKPP v jednotlivých letech, počínaje rokem 2003.

Zpráva kromě jiného obsahuje přehled publikační činnosti - publikace mimo vlastní vydavatelskou činnost odboru protidrogové politiky, u nichž pracovníci jsou spoluautory, viz kapitolu 3.4.4, str. 25, Články v odborném tisku a další publikace. V r. 2019 se jednalo o autorství u 13 odborných publikací.


TOPlist