Videozáznam a prezentace z konference Nelegální návykové látky 2021 (aktualizováno)

, rubrika Novinky

Záznam konference uspořádané 2. 12. 2021 je možno shlédnout na YouTube. V dubnu 2022 jsme zveřejnili aktualizovanou prezentaci k financování protidrogové politiky.

Národní konferenci Nelegální návykové látky 2021 pořádal Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Konala se 2. 12. 2021 (živě - online formou).

Prezentace v PDF, program konference a další informace v podobě, v jaké byly zveřejněny v den konference, najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod záložkou Koordinace a spolupráce. Bezprostředně po skončení konference byl videozázam konference zpřístupněn na YouTube: https://youtu.be/FdMCn-gptn0.

V dubnu 2022 jsme zveřejnili aktualizovanou prezentaci - aktualizovány byly informace o financování protidrogové politiky. Připojena je jak celá aktualizovaná prezentace, tak samotný snímek k financování.