dada-info.cz je informační web Dětské a dorostové adiktologie - Sekce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP - zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

 

" />

Stránky DaDA - kontakty na služby věnované problematice závislostí

, rubrika Novinky

Web dada-info.cz je informační web Dětské a dorostové adiktologie - Sekce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP - zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

 

Stránky dada-info.cz DaDA Dětská a dorostová adiktologie - Sekce Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP - přinášejí informace a kontakty na jednotlivé služby, které se věnují problematice závislostí u dětských a dospívajících klientů.

Služby jsou členěny podle krajů a podle zaměření - najdete zde specializované ambulance, stacionáře, detoxy, psychiatrické nemocnice, dětské domovy se školou, terapeutické komunity, SVP, věznice pro mladistvé, nízkoprahová zařízení a ostatní služby.