Stanovisko k probíhajícím změnám v oblasti dekriminalizace a legální regulace psychoaktivních látek

, rubrika Novinky

Stanovisko výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP k probíhajícím změnám v oblasti dekriminalizace a legální regulace psychoaktivních látek. Stanovisko bylo zveřejněno na webu SNN ČLS JEP v květnu 2023.

Stanovisko výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP ke změnám v oblasti dekriminalizace a legální regulace psychoaktivních látek obsahuje 7 bodů stanoviska a 10 doporučení - jakým oblastem a aspektům je třeba věnovat důraz při plánování a realizaci změn v legální regulaci psychoaktivních látek a závislostních produktů.

Stanovisko k probíhajícím změnám v oblasti dekriminalizace a legální regulace psychoaktivních látek  je v plném znění zveřejněno na stránkách Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP; připojujeme jej v PDF převzatém ze stránek SNN ČLS JEP. Ke stanovisku jsou připojeny odkazy na Programové prohlášení vlády a na Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025, které jsou v úvodu Stanoviska zmíněny.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage