Zveřejněna studie Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR

, rubrika Aktuality

Studie zpracovaná institutem iHETA a podpořená dotací Rady vlády pro koordinaci protidrogvé politiky byla zveřejněna v březnu 2019.

Celkové celospolečenské náklady konzumace alkoholu pro rok 2016 byly touto studií odhadnuty na 56,57 miliard Kč, což představovalo 1,20 % hrubého domácího produktu (HDP). Největší část tvořily ztráty produktivity (24,3 mld. Kč; lidská práce byla oceněna superhrubou mzdou), zdravotní náklady (12,8 mld. Kč), předčasná úmrtí (6,6 mld. Kč) a kriminální činnost (6,3 mld. Kč). Podrobnější informace, Závěrečnou zprávu a soubor navrhovaných opatření najdete ve článku Společenské náklady konzumace alkoholu v ČR (data 2016) na webu alkohol-skodi.cz a na stránkách institutu iHETA.


TOPlist