Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

, rubrika Novinky

Program „EU pro zdraví“ Poskytne finanční prostředky členským státům EU a zdravotnickým a nevládním organizacím. V rámci prevence nemocí a propagace významu dobrého zdravotního stavu u stárnoucí populace je pozornost věnována i oblastem užívání tabáku, alkoholu a drog.

V rámci programu EU pro zdraví (eu4health) bude investováno 9,4 miliardy eur. O finanční prostředky bude možné žádat v roce 2021.

Podrobné informace a dokumenty k programu EU pro zdraví jsou dostupné na stránkách Evropské komise (v češtině).

Mezi důvody pro přijetí programu EU pro zdraví se uvádí mj.:

  • "Program by proto měl přispívat k prevenci nemocí po celou dobu života jednotlivce a k propagaci zdraví tím, že bude řešit rizikové faktory pro zdraví, jako je užívání tabáku a souvisejících výrobků a expozice jejich emisím, škodlivé požívání alkoholu a konzumace nedovolených drog. Program by měl rovněž přispívat k omezování škodlivých účinků drog na zdraví, nezdravých stravovacích návyků, nedostatku fyzické aktivity a expozice znečištění životního prostředí a podporovat prostředí příznivé pro zdravý životní styl, aby doplňoval akce členských států v těchto oblastech. Program by měl proto rovněž přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti." [bod 18 úvodní části návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0405 ; zobrazeno 4. 2. 2021]