NOVÉ: Zpráva o závislostech v České republice 2021 - informační balíček

, rubrika Novinky

Počínaje rokem 2021 jsou výroční zprávy zpracovávány jako informační balíček s jednou hlavní souhrnnou zprávou a několika tematicky zaměřenými zprávami.

Jako první byla 7. prosince zveřejněna Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021.

Zpráva představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o trhu s psychoaktivními léky, legislativní rámec, národní strategie a politiku v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou uživatelů psychoaktivních léků. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů - a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak nárazově realizované studie.

Prezentovaná data odpovídají situaci ke konci září 2021 - popisovány jsou tedy poslední dostupné výsledky (z běžných statistik jde obvykle o údaje za r. 2020, z výběrových šetření i výsledky z r. 2021) a tam, kde jsou dostupné časové řady studií, jsou prezentovány i trendy ve vývoji situace.

S novým konceptem se mění také číslování v názvu zpráv - nově je v názvu uveden rok vydání, zatímco v předchozích letech to byl rok, kterého se týkala převážná část informací. Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2020 tak v novém informačním balíčku nenajdete - na Výroční zprávu o věcech drog v ČR v r. 2019 naváže Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2021.

Další tématické zprávy se budou týkat oblasti alkoholu, tabáku, hazardního hraní a digitální závislosti (poslední jmenovaná oblast poprvé v r. 2022). Přípravu souhrnné zprávy i dílčích zpráv koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) za aktivního přispění a vstupů od resortů a dalších institucí podle jednotlivých témat.

Zprávy tvořící informační balíček jsou zveřejňovány postupně. Odkazy na PDF najdete přímo na homepage drogy-info.cz. Všechny dosud vydané výroční zprávy (od r. 2001) jsou v sekci Publikace - Výroční zprávy.