Nařízení vlády č. 52/2024 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů

, rubrika Novinky

Nařízení vlády č. 52/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 5. 3. 2024. Do přílohy 4 byly nově zařazeny látky HHC, HHC-O a THCP.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, je v e-Sbírce dostupné pod číslem 52/2024 Sb. (částka 52/2024). Právně závazné znění vyhlášené ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv naleznete na uvedené stránce v levém menu v položce „Stáhnout“ jako „Právně závazné znění právního aktu (PDF)“. Po dokončení digitalizace nařízení bude možné si stáhnout také informativní znění nařízení ve formátu PDF či DOCX.

Nařízení nabylo účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Obsah nové právní úpravy lze shrnout takto:

Seznam návykových látek nově zahrnuje látky HHC, HHC-O a THC-P. Jejich zařazení na seznam omezuje manipulaci s danými látkami pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které získaly povolení od Ministerstva zdravotnictví nebo disponují zákonnou výjimkou. Takové povolení je udělováno pouze pro specifické účely, jako jsou omezené výzkumné, vědecké nebo terapeutické účely, a musí být prokázáno během správního řízení. Fyzické osoby přechovávající tyto látky nebo výrobky obsahující tyto látky v malém množství pro osobní potřebu se dopouští přestupku a mohou být pokutovány až do výše 15 000 Kč. Držení většího množství nebo předání jiným osobám může být klasifikováno jako trestný čin.

[Upozornění: Závazné je pouze znění uvedené v právních předpisech. Vysvětlení výše je informativní.]

Podrobnější informace:

Podrobnější vysvětlení je uvedeno na stránkách Ministerstva zdravotnictví v tiskové zprávě HHC, HHC-O, THCP byly dočasně zařazeny mezi návykové látky. Odkaz na legislativní proces k tomuto nařízení je uveden v naší zprávě z 28. února.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage