Mezinárodní den povědomí o předávkování: EMCDDA odpovídá na klíčové otázky týkající se úmrtí souvisejících s drogami

, rubrika Novinky

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) dnes vydalo zprávu shrnující odpovědi na klíčové otázky týkající se úmrtí souvisejících s drogami.

Mezinárodnímu dni povědomí o předávkování jsou věnovány také stránky informační kampaně, která původně vznikla v Austrálii.

Zpráva vydaná EMCDDA pod titulkem International Overdose Awareness Day: EMCDDA answers key questions on drug-related deaths odpovídá například na otázky Kolik lidí ročně v Evropě zemře na smrt související s drogami? Jsou ženy a muži postiženi stejně? Jaké látky se podílejí na těchto smrtelných úrazech? FAQ (Časté dotazy) shromažďují nejnovější údaje o úmrtích souvisejících s drogami v Evropě, aby zvýšily povědomí o povaze a rozsahu tohoto problému. Zdroj také představuje běžné rizikové faktory předávkování a také metodiky, odkazy a odkazy na další zdroje informací. Nové trendy a vývoj jsou ilustrovány prostřednictvím řady map a grafiky. Časté dotazy se také zaměřují na dvě důležité oblasti: úmrtí související s MDMA (extáze) a nové psychoaktivní látky (NPS) v celé Evropě. Zpráva je pouze v angličtině. Pro překlad do češtiny je možno využít překladač v internetovém prohlížeči.

Pod hashtagem #EndOverdose je možno najít řadu dalších informačních kampaní, stránek či vzpomínek. 

Stránky International Overdose Awareness Day jsou webem informační kampaně, původně iniciované v Austrálii v r. 2001. Od roku 2012 je Mezinárodní den povědomí o předávkování koordinován neziskovou australskou organizací pro veřejné zdraví Penington Institute. Cílem každoroční kampaně je zvýšit informovanost i připomenout ty, kteří zemřeli na předávkováním drogami a umožnit jejich rodinám a přátelům na ně vzpomínat bez stigmatizace.