Grantová výzva: Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

, rubrika Novinky

Výzva programu Spravedlnost podpoří projekty zaměřené na poskytování adiktologických odborných služeb. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 17. března 2021 (12.00 hod.).

Informace pro žadatele a dokumenty k podání žádosti o grant v rámci výzvy Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty(dále "Výzva") jsou dostupné ze stránek Ministerstva financí - Fondy EHP a Norska.

Z informací uveřejněných v úvodní části Výzvy:

  • Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.
  • Výzva podporuje vytvoření a realizaci Case Management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta. 
  • Alokace výzvy: 23 830 787 Kč. 
  • Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 17. března 2021 (12.00 hod.) 
  • Oblast podpory: Nápravná zařízení a vazba  
  • Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.
  • Seminář pro žadatele pro oblast podpory Nápravná zařízení a vazba proběhne 9. února 2021.

Další informace

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Aktuality, informace pro žadatele a další grantové výzvy najdete na stránce Fondy EHP a Norska.

Oficiální stránka EEA Grants: https://eeagrants.org 

Poznámka redakce drogy-info.cz

Tato zpráva je pouze informativní. Závazné informace jsou dostupné na výše uvedených oficiálních stránkách.