Cena Jaroslava Skály 2021 – výsledky

, rubrika Novinky

Cenu Jaroslava Skály letos získala kniha: Jiří Pasz, Adéla Plechatá (eds), NORMÁLNÍ ŠÍLENSTVÍ. Host, 2020.

Cena bude předána u příležitosti AT konference 2021 v hotelu Jana v Přerově na společenském večeru v pondělí 6. září 2021.

Podrobnější informace najdete na stránkách Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP.