28. červenec: Světový den proti žloutenkám

, rubrika Novinky

Zveřejnili jsme 2. upravené vydání publikace Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024.

Publikace Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024 je druhým vydáním dokumentu, který byl pod názvem Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 poprvé vydán v září 2019; v tomto druhém vydání byly rovněž provedeny redakční a technické opravy.

Dokument vznikl v rámci projektu / společné akce „677085 / HA-REACT“ financovaného z prostředků Programu Evropské unie v oblasti zdraví na období 2014–2020.

Původní dokument byl schválen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 21. srpna 2019. Na jednání dne 12. července 2022 schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí prodloužení platnosti akčního plánu na období 2022–2024.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage