Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb (EMCDDA)

, rubrika Koronavirus

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA) zveřejnilo dokument Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb. Dokument je umístěn v sekci věnované tématu "COVID-19 and people who use drugs" (COVID-19 a osoby, které užívají drogy). Český překlad byl vydán jako speciální číslo časopisu Zaostřeno.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) připravilo českou verzi aktuálního sdělení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) The implications of COVID-19 for people who use drugs (PWUD) and drug service providers - Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb; byla vydána jako speciální číslo časopisu Zaostřeno a je rovněž připojena k tomuto článku.

Originální dokument v angličtině je k dispozici na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) ve formátu html a v PDF. Dokument obsahuje i  odkazy zdroje ověřených informací (evropských i světových) a literaturu. Dokument je umístěn na stránce EMCDDA v sekci Topics: COVID-19 and people who use drugs

 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist