Workshop on drug monitoring and reporting for Georgian national drug observatory

, rubrika EMCDDA news

Staff members of the Georgian national drug observatory (NDO) are at the EMCDDA this week for a workshop on drug monitoring and reporting. The event is taking place under the technical cooperation project EMCDDA4Georgia (EMCDDA4GE). The NDO, based at the Georgian Ministry of Justice, is the EMCDDA’s principal counterpart in the project and serves as the main coordinating body for drug monitoring in the country. 16.05.2022 

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz