Zpráva o drogových trzích EU 2019

, rubrika Blog

Zpráva EU o drogových trzích 2019 je třetím uceleným přehledem trhů s ilegálními drogami v Evropské unii, předkládaným Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europolem. Publikace je určena pro odborníky v oblasti vymáhání práva, zákonodárce, akademickou obec a kohokoli dalšího, kdo hledá aktuální informace a analýzy o drogových trzích v Evropě.

EMCDDA uvádí: Obchodování s drogami je vysoce výnosnou obchodní činností. I nadále je hlavním předmětem činnosti skupin organizovaného zločinu v Evropě. Porozumění realitě evropského drogového trhu vyžaduje holistický přístup, který sleduje dodavatelský řetězec od výroby a obchodování s lidmi po distribuci a prodej. Tímto přístupem se dvě agentury Evropské unie - EMCDDA a Europol - spojily, aby poskytli další (v pořadí třetí) přehled o evropském trhu s ilegálními drogami, formou zprávy EU o drogových trzích 2019.

Na stránkách EMCDDA najdete plné znění zprávy a balíček informací, včetně audio a audiovizuální nahrávky, pod titulem EU Drug Markets Report 2019. Přímý link ke stažení zprávy o drogových trzích 2019 v PDF je na stránkách EMCDDA v sekci Publications. Zpráva byla vydána v angličtině.