Zdroje informací, které mohou pomoci osobám užívajícím drogy během pandemie COVID-19 (NIDA)

, rubrika Blog

Seznam odkazů Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic (Zdroje informací, které mohou pomoci osobám užívajícím drogy během pandemie COVID-19) je dostupný na stránkách amerického institutu NIDA.

Seznam relevantních zdrojů, zveřejněných americkým institutem NIDA (National Institute on Drug Abuse) na stránce určené zdravotníkům Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic obsahuje odkazy na americké federální agentury a další organizace zaměřené na zdraví a závislostní chování. V části Resources Specific to SUD and COVID-19 je šest odkazů na stránky, které nabízejí nejen informace, ale například i webináře a doporučení pro telemedicínu.

[Zdroj: Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic; https://www.drugabuse.gov/nidamed-medical-health-professionals/resources-to-help-your-patients-sud-during-covid-19-pandemic; zobrazeno 26. 5. 2020   ]