Zdroje informací, které mohou pomoci osobám užívajícím drogy během pandemie COVID-19 (NIDA)

, rubrika Blog

Seznam odkazů Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic (Zdroje informací, které mohou pomoci osobám užívajícím drogy během pandemie COVID-19) je dostupný na stránkách amerického institutu NIDA.

Seznam relevantních zdrojů, zveřejněných americkým institutem NIDA (National Institute on Drug Abuse) na stránce určené zdravotníkům Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic obsahuje odkazy na americké federální agentury a další organizace zaměřené na zdraví a závislostní chování. V části Resources Specific to SUD and COVID-19 je šest odkazů na stránky, které nabízejí nejen informace, ale například i webináře a doporučení pro telemedicínu.

[Zdroj: Resources to Help Your Patients with SUD During the COVID-19 Pandemic; https://www.drugabuse.gov/nidamed-medical-health-professionals/resources-to-help-your-patients-sud-during-covid-19-pandemic; zobrazeno 26. 5. 2020   ]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor