" />

Vzorce užívání léčebného konopí a opioidová substituce...

, rubrika Blog

Výsledky studie "Medical cannabis patterns of use and substitution for opioids & other pharmaceutical drugs, alcohol, tobacco, and illicit substances; results from a cross-sectional survey of authorized patients" byly publikovány v lednu 2019 v časopise Harm Reduction Journal.

Medical cannabis patterns of use and substitution for opioids & other pharmaceutical drugs, alcohol, tobacco, and illicit substances; results from a cross-sectional survey of authorized patients

Autoři: Philippe Lucas, Eric P. Baron a Nick Jikomes
Harm Reduction Journal 2019 16:9
https://doi.org/10.1186/s12954-019-0278-6

Plné znění článku je možno si bezplatně stáhnout ze stránky časopisu Harm Reduction Journal.

Článek informuje o průřezovém průzkumu provedeném u kanadských pacient užívajících léčebné konopí. Dotazník obsahoval 239 otázek. Byly získány odpovědi od 2032 respondentů. Zjištění tohoto výzkumu poskytují podrobný přehled o vzorcích užívání konopí pro pacienty a následných dopadech na užívání opioidů, alkoholu a dalších látek. Obdobně jako jiné výzkumy, zjištění tohoto výzkumu naznačují, že vyšší regulovaný přístup k léčebnému užívání konopí nebo tzv. rekreačnímu užívání konopí může vést ke snížení užívání a následných škod spojených s užíváním opioidů, alkoholu, tabáku a jiných látek.

Ukazuje se tedy, že konopí funguje jako náhrada jiných látek. Je možno pohlížet na konopí ze třech perspektiv:

  1. Gateway drug (přechod k "tvrdším" drogám), ale i
  2. Reversed gateway drug (přechod k tabáku, hlavně u lidí, kteří přestali kouřit, ale díky tomu, že kouřili konopí s tabákem, se k tabáku vrátili),
  3. Way-out drug (náhražka nebezpečnějších drog).