Vězeňství a drogy v Evropě (publikace EMCDDA)

, rubrika Blog

Publikaci Prison and drugs in Europe (Vězeňství a drogy v Evropě) vydalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v červnu 2021.

Prison and drugs in Europe: current and future challenges obsahuje přehled současných znalostí a nejnovějšího vývoje v oblasti užívání drog a vězeňství v Evropě. Publikace je ke stažení ze stránek EMCDDA.

V osmi kapitolách rozpracovaných na 124 stránkách autoři zkoumají témata, jako je užívání drog a problémy spojené s drogami, dostupné reakce sociálních a zdravotních služeb, nabídka drog a obchod s drogami ve vězeních.

ISBN 978-92-9497-591-1
ISSN 2314-9264
Pub. DOI 10.2810/587522
Catalog Number TDXD21001ENN