Vězeňství a drogy v Evropě (publikace EMCDDA)

, rubrika Blog

Český překlad publikace je k dispozici na stránkách IKSP. Publikaci Prison and drugs in Europe (Vězeňství a drogy v Evropě) vydalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v červnu 2021.

Český překlad publikace Prison and drugs in Europe: current and future challenges pod titulem Vězeňství a drogy v Evropě vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) v ediční řadě PRAMENY. Český překlad je zdarma ke stažení ze stránek IKSP. ISBN 978-80-7338-199-8.

Přímý odkaz: http://www.ok.cz/iksp/docs/473_Vezenstvi_a_drogy_v_Evrope.pdf

Publikace přináší podrobný popis a rozbor nejrůznějších aspektů problematiky výskytu a užívání drog ve vězeňském prostředí v evropských zemích.

 

Poznámka redakce drogy-info: Informaci o českém překladu jsme zveřejnili 16. 1. 2023.

O původní publikaci 

Publikace Prison and drugs in Europe: current and future challenges obsahuje přehled současných znalostí a nejnovějšího vývoje v oblasti užívání drog a vězeňství v Evropě. Publikace je ke stažení ze stránek EMCDDA.

V osmi kapitolách rozpracovaných na 124 stránkách autoři zkoumají témata, jako je užívání drog a problémy spojené s drogami, dostupné reakce sociálních a zdravotních služeb, nabídka drog a obchod s drogami ve vězeních.

ISBN 978-92-9497-591-1
ISSN 2314-9264
Pub. DOI 10.2810/587522
Catalog Number TDXD21001ENN

Poznámka redakce drogy-info: Tuto informaci o vydání publikace v angličtině jsme zveřejnili 29. 6. 2021.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor