Světová výroční zpráva o drogách UNODC 2020

, rubrika Blog

World Drug Report 2020 (Světová výroční zpráva o drogách) byla vydána v červnu 2020. Zpráva poskytuje globální přehled o nabídce a poptávce po opiátech, kokainu, konopí, stimulanciích amfetaminového typu a nových psychoaktivních látkách (NPS) a jejich zdravotních dopadech, s přihlédnutím k možným vlivům pandemie COVID -19.

World Drug Report 2020 (Světová výroční zpráva o drogách) je prezentována v šesti samostatných brožurách; poskytuje množství informací a analýz na podporu mezinárodního společenství při provádění operačních doporučení týkajících se řady závazků přijatých členskými státy, včetně doporučení obsažených ve výsledném dokumentu zvláštního zasedání Valného shromáždění o drogové problematice, které se konalo v roce 2016.

Brožura 1 poskytuje shrnutí pěti dalších brožur. Shrnuje jejich klíčová zjištění a zdůrazňuje jejich politické důsledky. Brožura 2 se zaměřuje na poptávku po drogách a obsahuje globální přehled o rozsahu a trendech v užívání drog, včetně zdravotních poruch souvisejících s užíváním drog a jejich dopadech. Brožura 3 se zabývá nabídkou drog a představuje nejnovější odhady a trendy týkající se produkce opiátů, kokainu, stimulancií amfetaminového typu a kanabisu a nelegálního obchodování s nimi. Brožura 4 řeší řadu průřezových problémů, včetně makrododynamiky, která řídí expanzi a zvyšování složitosti drogových trhů, a popisuje některé z obav souvisejících s drogami: nejnovější globální opioidní krize; rychle se měnící drogové trhy; obchodování s novými psychoaktivními látkami; využívání darknetu pro obchodování s drogami; vývoj v právních řádech, které obsahují úpravu umožňující nelékařské využití konopí. Brožura 5 se zabývá souvislostí mezi sociálně-ekonomickými charakteristikami a zdravotními poruchami v souvislosti s užíváním drog, a to i na makro-, komunitní a individuální úrovni, se zvláštním zaměřením na populační podskupiny, které mohou být v důsledku užívání drog a poruch s ním souvisejících ovlivněny odlišně. Brožura 6 se zabývá řadou dalších otázek protidrogové politiky, které všechny tvoří součást mezinárodní debaty o drogové problematice, ale o nichž je nedostatek hlubších důkazů, včetně přístupu k kontrolovaným lékům, mezinárodní spolupráce v drogových záležitostech, alternativního rozvoje v oblastech produkce (pěstování) drog a vzájemný vztah mezi drogami a zločinem.

Všechny brožury najdete na stránkách UNODC - Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. U příležitosti zveřejnění Světové zprávy o drogách 2020 byla zveřejněna tisková zpráva s titulkem UNODC World Drug Report 2020: Global drug use rising; while COVID-19 has far reaching impact on global drug markets (Světová zpráva o dorgách UNODC 2020: globální užívání drog roste, zatímco COVID-19 má dalekosáhlý dopad na globální drogové trhy).

Stránky UNODC jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, ruštině, španělštině arabštině a čínštině. Informace o OSN v češtině najdete na stránkách Informačního centra OSN v Praze.


TOPlist