Srovnání nákladů kriminalizace s náklady na sociální a zdravotní služby

, rubrika Blog

Organizace EHRA - eurasian harm reduction association - provedla srovnání nákladů kriminalizace osob (věznění) v souvislosti s drogami v jednotlivých zemích s náklady na sociální a zdravotní služby. 

EHRA zkoumala náklady kriminalizace (criminalization costs) v celkem 27 zemích střední a východní Evropy a střední Asie. Uvádí, že náklady na uvěznění v souvislosti s drogovými trestnými činy jsou 2-6krát vyšší než výdaje na zdravotní a sociální služby. 

Porovnáním údajů týkajících se České republiky došli výzkumníci k závěru, že zatímco průměrná částka  vynaložená denně za zajištění jednoho vězně v českých věznicích 46,50 EUR / den, což je 16 972,50 EUR / rok / vězeň (průzkum SPACE I 2018), náklady na sociální a zdravotní služby jsou přibližně 4,5krát nižší. Předpokládali přitom, že osoba by potřebovala opioidovou substituční terapii (OST), programy výměny injekčních stříkaček (NSP) a podporu v nezaměstnanosti. Stát by na sociální a zdravotní služby vynaložil asi 3 684,30 EUR / osoba / rok.

Podrobnější popis postupu s odkazy na zdroje, ze kterých výzkumníci čerpali, najdete ve článku Czechia na stránce organizace EHRA.

Eurasian Harm Reduction Association (EHRA)  je nezisková organizace sdružující aktivisty a organizace působící v oblasti harm reduction v zemích střední a východní Evropy a střední Asie (CEECA). Asociace je registrována v Litvě (od r. 2017) a navazuje na tradici sítě aktivistů působících v harm reduction (snižování škod) od roku 1997.