Sledování a hodnocení změn v politikách týkajících se konopí: poznatky z Ameriky

, rubrika Blog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA) vydalo v lednu 2020 publikaci věnovanou sledování a hodnocení změn v politikách týkajících se konopí. 

Titul: Monitoring and evaluating changes in cannabis policies: insights from the Americas

ISBN: 978-92-9497-461-7

Rozsah: 76 stran

Tato zpráva poskytuje přehled změn v politikách týkajících se konopí v Americe a důkazů vyplývajících z hodnocení jejich dopadu. Zdůrazněním výzev při sledování a hodnocení regulačních změn v oblasti drog bude obzvláště zajímavé pro ty, kdo se podílejí na plánování nebo vyhodnocování jakýchkoli úprav regulace konopí.

Publikace Monitoring and evaluating changes in cannabis policies: insights from the Americas byla vydána v angličtině. Je zdarma ke stažení ze stránek EMCDDA.