Sledování a hodnocení změn v politikách týkajících se konopí: poznatky z Ameriky

, rubrika Blog

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA) vydalo v lednu 2020 publikaci věnovanou sledování a hodnocení změn v politikách týkajících se konopí. 

Titul: Monitoring and evaluating changes in cannabis policies: insights from the Americas

ISBN: 978-92-9497-461-7

Rozsah: 76 stran

Tato zpráva poskytuje přehled změn v politikách týkajících se konopí v Americe a důkazů vyplývajících z hodnocení jejich dopadu. Zdůrazněním výzev při sledování a hodnocení regulačních změn v oblasti drog bude obzvláště zajímavé pro ty, kdo se podílejí na plánování nebo vyhodnocování jakýchkoli úprav regulace konopí.

Publikace Monitoring and evaluating changes in cannabis policies: insights from the Americas byla vydána v angličtině. Je zdarma ke stažení ze stránek EMCDDA.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist