Potenciální důsledky COVID-19 pro uživatele drog (NIDA)

, rubrika Blog

Americký National Institute on Drug Abuse (NIDA) zveřejnil článek na téma potenciálních důsledků COVID-19 pro osoby užívající drogy.

Článek COVID-19: Potential Implications for Individuals with Substance Use Disorders upozorňuje, že důsledky nemoci COVID-19 mohou být obzvláště vážnou hrozbou pro kuřáky (tabáku i marihuany), ale také pro osoby užívající opioidy nebo metamfetamin (pervitin), v důsledku jejich poškození zdraví souvisejícího s užíváním těchto látek.