Petr Vašát: Bezdomovectví není krize. Je nedílnou součástí společnosti (podcast a kniha)

, rubrika Blog

Magazín A2LARM v podcastu Bulvár (44:10 min) probírá s antropologem Petrem Vašátem souvislosti globálních ekonomických a společenských jevů a českého bezdomovectví i stereotypy, které se k lidem bez domova vážou. Rozhovor byl zveřejněn v srpnu 2021.

Rozhovor s Petrem Vašátem je věnován příčinám bezdomovectví a také tomu, jak se za posledních třicet let proměňují nejen důvody, proč lidé upadají do extrémní chudoby, ale i postoj většinové společnosti k lidem bez domova. Rozebírán je i rozšířený mýtus, že mezi lidmi bez domova je nadměrně rozšířený alkoholismus (začátek tématu v min 20:59).

Odkaz pro poslech podcastu: https://soundcloud.com/advojka2013/bulvar-17-petr-vasat-bezdomovectvi-neni-krize-je-nedilnou-soucasti-spolecnosti

Mgr. Petr Vašát, Ph.D., působí na Sociologickém ústavu AV ČR, kde mj. vydal knihu Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě. Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Je dostupná v nakladatelství Academia; ze stránek vydavatele je možné si přečíst ukázku z knihy v PDF.

[Petr Vašát: Bezdomovectví není krize. Je nedílnou součástí společnosti, rozhovor vedla Alžběta Medková; A2LARM 11. 8. 2021; zobrazeno 12. 8. 2021]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.