Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi (kampaň UNODC)

, rubrika Blog

Better knowledge for better care. Lepší znalosti pro lepší péči.

Mezinárodní den proti zneužívání drog a nedovolenému obchodování, známý také jako „Světový den drog“ (World Drug Day), se každoročně slaví 26. června. Téma vyhlášené pro rok 2020 je "Better knowledge for better care" (Lepší znalosti pro lepší péči).

Drogová problematika byla v minulosti zatížena dezinformacemi mnoha druhů. Téma vyhlášené pro letošní rok má přispět k porozumění světovému problému s drogami a posílit větší mezinárodní spolupráci v řešení jeho dopadů na zdraví, veřejnou správu a bezpečnost.

UNODC vybízí jednotlivce, neziskové organizace, soukromý sektor a členské státy, aby se zapojili do kampaně v sociálních médiích s připomínkou tohoto dne, a vyzývá je, aby využili zdroje poskytnuté v balíčku social media campaign package dostupném na stránce UNODC.

[Zdroj: 26 June: World Drug Day - Better knowledge for better care; UNODC, information and campaign tools; https://www.unodc.org/drugs/indexNEW.html zobrazeno 25. 6. 2020]


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor