Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování 2023

, rubrika Blog

Tématem roku 2023 je „Lidé na především: zastavte stigma a diskriminaci, posilněte prevenci“. Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi/ Světový den proti drogám připadá každoročně na 26. červen. Téma vyhlašuje OSN.

Materiály ke kampani Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi 2023 jsou dostupné na stránkách unodc.org pod titulkem International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

Cílem letošní kampaně je zvýšit povědomí o tom, jak je důležité zacházet s lidmi užívajícími drogy s respektem a empatií; poskytování dobrovolných služeb založených na důkazech pro všechny; nabízet alternativy k trestu; upřednostňování prevence; a vést se soucitem. Cílem kampaně je také bojovat proti stigmatizaci a diskriminaci lidí, kteří užívají drogy, propagací jazyka a postojů, které jsou uctivé a neodsuzující.

U příležitosti tohoto dne byla rovněž vydána Světová zpráva o drogách - World Drug Report 2023 - letos poprvé v interaktivní podobě, včetně on-line segmentu a datového portálu.